Bra med uppgörelse om flyktingpolitiken - men tillfälliga uppehållstillstånd en besvikelse

Uppgörelsen om flyktingsituationen är nu klar. Socialdemokrater för tro och solidaritet är väldigt glada och tacksamma att en överenskommelse har kunnat komma till stånd om den alltmer akuta flyktingsituationen.

Att komma överens är i sig stort. Många av punkterna är också mycket välkomna – som att antalet kvotflyktingar ökar kraftigt, att möjligheten att söka asyl utanför Sverige ska utredas och att alla kommuner nu ska tvingas ta sin del av ansvaret att hjälpa människor som flyr för sina liv.

Men vi är samtidigt bekymrade över delar av resultatet.

Överenskommelsen innefattar totalt ett tjugotal punkter. En av de största är införande av tillfälliga uppehållstillstånd, TUT. Det är bekymmersamt om man vill bedriva en human migrationspolitik.

Argumentet att andra europeiska länder redan har detta system, eller att det nu införs endast under en treårsperiod biter löst. Vi ser en överhängande risk att tillfälliga uppehållstillstånd skapar ett system som lämnar många människor i händerna på arbetsgivares godtycke, på ett sätt vi varit förskonade från i Sverige under väldigt lång tid.

Tillfälliga uppehållstillstånd kommer heller inte nämnvärt minska flyktingströmmen, däremot betydligt öka den administrativa bördan hos ett redan ansträngt migrationsverk.

Socialdemokrater för tro och solidaritets ordförande Ulf Bjereld kommenterar tillsammans med S-studenters ordförande Elin Ylvasdotter:

Det är väldigt bra att regeringen lyckats åstadkomma en uppgörelse. Mycket i den är positivt. Givetvis är vi djupt besvikna på att tillfälliga uppehållstillstånd nu införs. Men med tanke på Moderaternas och Kristdemokraternas nya hårdföra politik på området, så förstår vi att kravet varit starkt. Alla medverkande partier har både fått ge och ta. Vi utgår förstås från att systemet med tillfällig asyl avskrivs efter tre år, precis som det nu beslutats.

För mer information

Ulf Bjereld,
förbundsordförande
070-230 46 03

Monica Pourshahidi, 
pressekreterare
070-339 13 20
monica@trosolidaritet.se 

Elin Ylvasdotter, förbundsordförande S-studenter

070-776 20 58

______________________

Socialdemokrater för tro och solidaritet glöder för fred, frihet och rättvisa. Vi vårdar solidariteten och slåss mot orättvisorna, gärna tillsammans med dig. Vi vill bygga en hållbar värld där alla behövs, alla får plats och alla har samma rätt och värde.
Tro och solidaritet. Det är vi.

Taggar:

Prenumerera