Demokrati kräver ett starkt civilt samhälle

- Demokrati kräver för att fungera väl ett starkt civilt samhälle, som gör människor starka. Det sa Lars G Linder, förbundssekreterare i Socialdemokrater för tro och solidaritet, vid inledningen av en konferens i Kairo.

- Vi har varit engagerade i Mellanösternfrågan under många år, vår utgångspunkt är enkel; Mänskliga rättigheter och internationell rätt är basen för all utveckling, sa Lars G Linder. För oss är det därför angeläget att nu slå fast att Palestina måste erkännas av FN som självständig stat.

Lars G Linders anförande berörde tre huvudområden, Mänskliga rättigheter, Demokrati och det Civila samhället.

Mänskliga rättigheter är en av världssamfundets utgångspunkter. Alla människor har rätt att välja sitt eget liv, så länge det inte innebär att någon annan förtrycks.

- Fungerande mänskliga rättigheter är en balansakt, där alla har ansvar för att se till så att ingen förtrycks, men att alla får möjligheter att vara sig själv. 

Inom demokratiområdet strök Lars G Linder under betydelsen av att det är ett evigt och globalt arbete. Demokratin måste alltid återvinnas, av varje generation.

- Demokratikampen måste föras i alla länder hela tiden. Det är inte bara i arabvärlden som demokratin måste skapas. USA och Ryssland är två exempel där makten på olika sätt förhindrar demokratin att fungera.

Ett starkt civilt samhälle skapar starka människor. Det var Lars G Linders utgångspunkt när han uppehöll sig till den frågeställningen.

- Ett starkt civilt samhälle och starka folkrörelser byggs endast av människor i samarbete. Med ett starkt civilt samhälle kommer också kvinnors röster att stärkas.

Anförandet hölls i Kairo, Egypten, på en konferens som arrangeras av CIVITAS i samarbete med bland annat Socialdemokrater för tro och solidaritet. CIVITAS är en organisation som i Gaza arbetar för att stärka det civila samhället genom utbildning och forskning. CIVITAS har sedan en tid ökat samarbetet med MAAT, som är en egyptisk organisation för demokrati och mänskliga rättigheter. Vid konferensen deltar talare och deltagare från ett flertal arabiska länder; Palestina, Egypten, Pakistan, Jordanien m.m.

Hela anförandet kan hittas här (in english).

Mer om Socialdemokrater för tro och solidaritets internationella arbete finns här.

För mer information

Lars G Linder, 
Förbundssekreterare
070-366 54 46
lars@trosolidaritet.se 

Ulf Carmesund
Internationell sekreterare
070-713 80 60
ulf@trosolidaritet.se 

Socialdemokrater för tro och solidaritet hette tidigare Broderskapsrörelsen. Vi är en rörelse för alla socialdemokrater - oavsett religiös tro - som bejakar religion. Vi bildades för mer än 80 år sedan för att troende människor skulle kunna ta med hela sig i det politiska arbetet. Sedan dess har Sverige förändrats - att vara troende är inte längre detsamma som att vara kristen - därför är vi idag en multireligiös rörelse. Vi vill att alla ska kunna vara sig själva i såväl Sverige som det socialdemokratiska partiet. Vår utgångspunkt är densamma som när vi bildades, och vi följer med när verkligheten förändras.

Socialdemokrater för tro och solidaritet är lite rödare, lite grönare. Vi är radikala troende som glöder för fred, solidaritet och rättvisa.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Fungerande mänskliga rättigheter är en balansakt, där alla har ansvar för att se till så att ingen förtrycks, men att alla får möjligheter att vara sig själv.
Lars G Linder