Fler röster höjs inom S för en human asylpolitik

Inom S hörs nu krav på amnesti för ensamkommande, återinförda permanenta uppehållstillstånd och politik som tar vara på nya svenskars förmågor och drömmar.

Nyligen skrev ett tiotal socialdemokratiska kommunalpolitiker under en debattartikel (Aftonbladet 5/5) som vädjade till regeringen om att lägga om den hårdföra asylpolitiken. De hade sällskap av ytterligare knappt trettio kommunpolitiker från åtta andra partier.

Stödet för en human asylpolitik är brett runtom i landet, och skär tvärs igenom de flesta partierna. I sociala medier samlas asylvänliga socialdemokrater i exempelvis facebookgrupper som Socialdemokrater för en human asylpolitik, och Socialdemokrater som vill stoppa utvisningar till Afghanistan nu. Det finns också ett flertal riksdagsledamöter som torgfört denna inställning och som sannolikt tvingats kompromissa i samband med riksdagsvoteringar i dessa frågor.

Samtidigt uppmanade oberoende socialdemokratiska Aftonbladets ledarsida nyligen till att dra ett streck över asylpolitiken genom en amnesti för ensamkommande unga (11/2).

Socialdemokraterna har även kongressbeslut från april 2019 på att partiets principiella hållning är att ”permanenta uppehållstillstånd och möjlighet till familjeåterförening ökar tryggheten och främjar en bra etablering”. När partiets gräsrötter talar är stödet för human asylpolitik starkt.

Skilda analyser inom partiet

Ett nyligen läckt förslag i den migrationspolitiska kommittén är att avslag på asylansökan inte ska kunna preskriberas på tio år, istället för dagens fyra år. Socialdemokraternas migrationspolitiska talesperson Rikard Larsson är försiktigt positiv.

– Fördelarna skulle kunna vara att det blir tydligare för den enskilde att det är återvändande till ursprungslandet som är det alternativet som gäller, säger han till Sveriges radio.

Men S-sidoförbundet Socialdemokrater för tro och solidaritet släppte nyligen ett program med 28 förslag för en mer human asylpolitik, som varnar för faran med de långa väntetiderna i samband med avslag på asylansökan.

Kan fastna i Limbo i tio år

Bland annat finns det redan idag mellan tiotusen och tjugotusen personer i Sverige som fått avslag på sin asylansökan men som inte kan få sin utvisning verkställd. De kan samverka till punkt och pricka med Migrationsverket, men saknar arbetstillstånd och kan inte heller få dagersättning som asylsökande eller försörjningsstöd, eftersom de inte har uppehållstillstånd och inte heller är inskrivna i mottagningssystemet. De hamnar därför i ett ingenmansland, ett Limbo, i fyra år till dess att preskriptionstiden löper ut och de kan ansöka om asyl på nytt. 

Om preskriptionstidens längd mer än fördubblas kommer det därför att få svåra humanitära konsekvenser för tiotusentals människor i Sverige. 

- Vårt program i 28 punkter argumenterar för varför Sverige blir rikare och starkare av en human asylpolitik. Det är dags att lyssna på de kommunpolitiker som driver dessa idéer och som har erfarenheter av hur man skapar ett mottagande som snabbt inkluderar flera nya svenskar, säger Ulf Bjereld, förbundsordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet.

Socialdemokrater för tro och solidaritets program i 28 punkter kan läsas här.

För mer information

Ulf Bjereld,
förbundsordförande
070-230 46 03

Mattias Irving,
politisk sekreterare
070-246 55 59
mattias@trosolidaritet.se 

______________________

Socialdemokrater för tro och solidaritet glöder för fred, frihet och rättvisa. Vi vårdar solidariteten och slåss mot orättvisorna, gärna tillsammans med dig. Vi vill bygga en hållbar värld där alla behövs, alla får plats och alla har samma rätt och värde.

www.trosolidaritet.se

Om oss

Vår rörelses uppgift är att samla socialdemokrater som vill förena sin religiösa övertygelse och tro med sitt politiska engagemang, Vi ska finnas i brytningen mellan tro och politik, vara en integrerad del av arbetarrörelsen och det socialdemokratiska arbetarepartiet, men också rotad i den gränsöverskridande ekumeniska rörelsen. Broderskapsrörelsen bildades för 80 år av och för dem som var för radikala för församlingen och för religiösa för arbetarekommunen. I uppbyggandet av folkhemmet bidrog Broderskapsrörelsen till att vaccinera mot högerinflytande i svensk kristenhet. Vår historiska uppgift har varit att påverka kristenheten till ökat ansvarstagande i omvandlingen av samhället och att påverka arbetarrörelsen både i dess syn på troende och i våra viktiga politiska frågor som socialpolitik, miljöfrågor och internationell solidaritet. Denna uppgift är allt jämt högaktuell, men måste alltid utgå från den verklighet vi lever i. I dagens Sverige finns stora grupper av utövande i ett flertal religioner. Kristna, muslimer, judar och andra religioner är en självklar del av dagens mångreligiösa Sverige. Därför har vi nu ändrat vår organisation till att vara för alla socialdemokrater med ett religiöst engagemang och vilja att vara hel i det politiska arbetet. Vi heter Socialdemokrater för tro och solidaritet. Vår politiska idé är utopisk. Den utgår från Guds gränslösa nåd och därmed varje människas okränkbarhet. Varje människa, oavsett vad hon har utsatts för, oavsett vad hon själv har gjort sig skyldig till, har rätt till nåd och förlåtelse, till upprättelse och ett värdigt liv. Vår uppgift är att bidra till att skapa politiska förutsättningar för denna upprättelse. Vår ambition är att gå vidare och i varje ny tid identifiera de politiska åtgärder som behövs och ta strid för dem. Vi tror att alla människor bär på en inneboende andlighet, som måste få möjlighet att komma till uttryck. Religionen är ett sätt att hantera moraliska och etiska frågor. Lika självklar som rätten att inte pådyvlas en religiös uppfattning är, tycker vi att rätten till möten med tro och andlighet är. Just anspråket på att alla delar av ens liv skall få samspela var en av orsakerna till att Broderskap bildades en gång i tiden. Som kristen och socialdemokrat ville man inte behöva dela upp sitt tänkande i en del som hade med tron att göra och en som hade med politiken att göra. Samma sak gäller också idag, men gäller också personer med annan tro. Vi har omkring 3000 medlemmar, finns respresenterade i 22 distrikt och drygt 100 lokalgrupper. Vidare finns Unga Troende Socialdemokrater som ett nätverk för våra unga medlemmar.