Fler röster höjs inom S för en human asylpolitik

Report this content

Inom S hörs nu krav på amnesti för ensamkommande, återinförda permanenta uppehållstillstånd och politik som tar vara på nya svenskars förmågor och drömmar.

Nyligen skrev ett tiotal socialdemokratiska kommunalpolitiker under en debattartikel (Aftonbladet 5/5) som vädjade till regeringen om att lägga om den hårdföra asylpolitiken. De hade sällskap av ytterligare knappt trettio kommunpolitiker från åtta andra partier.

Stödet för en human asylpolitik är brett runtom i landet, och skär tvärs igenom de flesta partierna. I sociala medier samlas asylvänliga socialdemokrater i exempelvis facebookgrupper som Socialdemokrater för en human asylpolitik, och Socialdemokrater som vill stoppa utvisningar till Afghanistan nu. Det finns också ett flertal riksdagsledamöter som torgfört denna inställning och som sannolikt tvingats kompromissa i samband med riksdagsvoteringar i dessa frågor.

Samtidigt uppmanade oberoende socialdemokratiska Aftonbladets ledarsida nyligen till att dra ett streck över asylpolitiken genom en amnesti för ensamkommande unga (11/2).

Socialdemokraterna har även kongressbeslut från april 2019 på att partiets principiella hållning är att ”permanenta uppehållstillstånd och möjlighet till familjeåterförening ökar tryggheten och främjar en bra etablering”. När partiets gräsrötter talar är stödet för human asylpolitik starkt.

Skilda analyser inom partiet

Ett nyligen läckt förslag i den migrationspolitiska kommittén är att avslag på asylansökan inte ska kunna preskriberas på tio år, istället för dagens fyra år. Socialdemokraternas migrationspolitiska talesperson Rikard Larsson är försiktigt positiv.

– Fördelarna skulle kunna vara att det blir tydligare för den enskilde att det är återvändande till ursprungslandet som är det alternativet som gäller, säger han till Sveriges radio.

Men S-sidoförbundet Socialdemokrater för tro och solidaritet släppte nyligen ett program med 28 förslag för en mer human asylpolitik, som varnar för faran med de långa väntetiderna i samband med avslag på asylansökan.

Kan fastna i Limbo i tio år

Bland annat finns det redan idag mellan tiotusen och tjugotusen personer i Sverige som fått avslag på sin asylansökan men som inte kan få sin utvisning verkställd. De kan samverka till punkt och pricka med Migrationsverket, men saknar arbetstillstånd och kan inte heller få dagersättning som asylsökande eller försörjningsstöd, eftersom de inte har uppehållstillstånd och inte heller är inskrivna i mottagningssystemet. De hamnar därför i ett ingenmansland, ett Limbo, i fyra år till dess att preskriptionstiden löper ut och de kan ansöka om asyl på nytt. 

Om preskriptionstidens längd mer än fördubblas kommer det därför att få svåra humanitära konsekvenser för tiotusentals människor i Sverige. 

- Vårt program i 28 punkter argumenterar för varför Sverige blir rikare och starkare av en human asylpolitik. Det är dags att lyssna på de kommunpolitiker som driver dessa idéer och som har erfarenheter av hur man skapar ett mottagande som snabbt inkluderar flera nya svenskar, säger Ulf Bjereld, förbundsordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet.

Socialdemokrater för tro och solidaritets program i 28 punkter kan läsas här.

För mer information

Ulf Bjereld,
förbundsordförande
070-230 46 03

Mattias Irving,
politisk sekreterare
070-246 55 59
mattias@trosolidaritet.se 

______________________

Socialdemokrater för tro och solidaritet glöder för fred, frihet och rättvisa. Vi vårdar solidariteten och slåss mot orättvisorna, gärna tillsammans med dig. Vi vill bygga en hållbar värld där alla behövs, alla får plats och alla har samma rätt och värde.

www.trosolidaritet.se