Förbundsårsmöte i Kista - Ett Sverige för, av och med alla

Lördag-Söndag 15-16 juni 2013 genomför Socialdemokrater för tro och solidaritet sitt förbundsårsmöte. Under förbundsårsmötet ska bland annat beslutas om ett program för ”En ny politik för MENA-regionen” (Mellanöstern och Nordafrika).

Ett omarbetat politiskt program, där arbetet för ”Ett Sverige för, av och med alla”, ska också ombuden ta ställning till. Förbundsårsmötet genomförs i Kista Träff, Kista Centrum.

Förbundsårsmötet inleds kl 10.15 den 15 juni och beräknas pågå till omkring 14.30 på söndagen.

Media är välkomna att följa förhandlingarna på plats.

Anmälan om deltagande görs till pressansvarig Lars G Linder på e-post lars@trosolidaritet.se 08-545 553 31.

Ta också kontakt med Lars G Linder för bokning av intervjuer med förbundsledningen inför eller under förbundsårsmötet!

Programmet i korthet:

Lördag 15 juni

Kl 10.15  Förbundsårsmötet öppnas

Kl 11.00  Gruppdiskussioner om motioner, riktlinjer och propositioner

Kl 12.45   Torgmöte, Kista torg

Kl 13.15  Gruppdiskussioner, forts

Kl 14.00  Seminarium ”Allas lika rätt och värde i ett mångkulturellt samhälle - socialdemokratin och de troende väljarna”

Kl 15.00  Förhandlingar. Bl.a. Ett Sverige för alla, En ny politik för Mellanöstern och Nordafrika samt  motioner om Alla folks frihet, hela världens fred

Förhandlingarna avslutas kl 18.00

Söndag 16 juni

Kl 9.00    Förhandlingar. Bl.a. val av förbundsordförande, förbundssekreterare och förbundsstyrelse. Motioner om Ekonomi, bildning och miljö samt om Mänsklig värdighet

Kl 14.15  Förbundsårsmötets avslutande

Fullständiga handlingar inför förbundsårsmötet finns att hämta på vår webbplats, klicka här!

För mer information

Lars G Linder, 
Förbundssekreterare/presskontakt
08-545 553 31
lars@trosolidaritet.se 

______________________

Socialdemokrater för tro och solidaritet glöder för fred, frihet och rättvisa. Vi vårdar solidariteten och slåss mot orättvisorna, gärna tillsammans med dig. Vi vill bygga en hållbar värld där alla behövs, alla får plats och alla har samma rätt och värde.
Tro och solidaritet. Det är vi.

Taggar:

Om oss

Vår rörelses uppgift är att samla socialdemokrater som vill förena sin religiösa övertygelse och tro med sitt politiska engagemang, Vi ska finnas i brytningen mellan tro och politik, vara en integrerad del av arbetarrörelsen och det socialdemokratiska arbetarepartiet, men också rotad i den gränsöverskridande ekumeniska rörelsen. Broderskapsrörelsen bildades för 80 år av och för dem som var för radikala för församlingen och för religiösa för arbetarekommunen. I uppbyggandet av folkhemmet bidrog Broderskapsrörelsen till att vaccinera mot högerinflytande i svensk kristenhet. Vår historiska uppgift har varit att påverka kristenheten till ökat ansvarstagande i omvandlingen av samhället och att påverka arbetarrörelsen både i dess syn på troende och i våra viktiga politiska frågor som socialpolitik, miljöfrågor och internationell solidaritet. Denna uppgift är allt jämt högaktuell, men måste alltid utgå från den verklighet vi lever i. I dagens Sverige finns stora grupper av utövande i ett flertal religioner. Kristna, muslimer, judar och andra religioner är en självklar del av dagens mångreligiösa Sverige. Därför har vi nu ändrat vår organisation till att vara för alla socialdemokrater med ett religiöst engagemang och vilja att vara hel i det politiska arbetet. Vi heter Socialdemokrater för tro och solidaritet. Vår politiska idé är utopisk. Den utgår från Guds gränslösa nåd och därmed varje människas okränkbarhet. Varje människa, oavsett vad hon har utsatts för, oavsett vad hon själv har gjort sig skyldig till, har rätt till nåd och förlåtelse, till upprättelse och ett värdigt liv. Vår uppgift är att bidra till att skapa politiska förutsättningar för denna upprättelse. Vår ambition är att gå vidare och i varje ny tid identifiera de politiska åtgärder som behövs och ta strid för dem. Vi tror att alla människor bär på en inneboende andlighet, som måste få möjlighet att komma till uttryck. Religionen är ett sätt att hantera moraliska och etiska frågor. Lika självklar som rätten att inte pådyvlas en religiös uppfattning är, tycker vi att rätten till möten med tro och andlighet är. Just anspråket på att alla delar av ens liv skall få samspela var en av orsakerna till att Broderskap bildades en gång i tiden. Som kristen och socialdemokrat ville man inte behöva dela upp sitt tänkande i en del som hade med tron att göra och en som hade med politiken att göra. Samma sak gäller också idag, men gäller också personer med annan tro. Vi har omkring 3000 medlemmar, finns respresenterade i 22 distrikt och drygt 100 lokalgrupper. Vidare finns Unga Troende Socialdemokrater som ett nätverk för våra unga medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Ett Sverige för, av och med alla
Socialdemokrater för tro och solidaritet