Förbundsårsmöte i Kista - Ett Sverige för, av och med alla

Lördag-Söndag 15-16 juni 2013 genomför Socialdemokrater för tro och solidaritet sitt förbundsårsmöte. Under förbundsårsmötet ska bland annat beslutas om ett program för ”En ny politik för MENA-regionen” (Mellanöstern och Nordafrika).

Ett omarbetat politiskt program, där arbetet för ”Ett Sverige för, av och med alla”, ska också ombuden ta ställning till. Förbundsårsmötet genomförs i Kista Träff, Kista Centrum.

Förbundsårsmötet inleds kl 10.15 den 15 juni och beräknas pågå till omkring 14.30 på söndagen.

Media är välkomna att följa förhandlingarna på plats.

Anmälan om deltagande görs till pressansvarig Lars G Linder på e-post lars@trosolidaritet.se 08-545 553 31.

Ta också kontakt med Lars G Linder för bokning av intervjuer med förbundsledningen inför eller under förbundsårsmötet!

Programmet i korthet:

Lördag 15 juni

Kl 10.15  Förbundsårsmötet öppnas

Kl 11.00  Gruppdiskussioner om motioner, riktlinjer och propositioner

Kl 12.45   Torgmöte, Kista torg

Kl 13.15  Gruppdiskussioner, forts

Kl 14.00  Seminarium ”Allas lika rätt och värde i ett mångkulturellt samhälle - socialdemokratin och de troende väljarna”

Kl 15.00  Förhandlingar. Bl.a. Ett Sverige för alla, En ny politik för Mellanöstern och Nordafrika samt  motioner om Alla folks frihet, hela världens fred

Förhandlingarna avslutas kl 18.00

Söndag 16 juni

Kl 9.00    Förhandlingar. Bl.a. val av förbundsordförande, förbundssekreterare och förbundsstyrelse. Motioner om Ekonomi, bildning och miljö samt om Mänsklig värdighet

Kl 14.15  Förbundsårsmötets avslutande

Fullständiga handlingar inför förbundsårsmötet finns att hämta på vår webbplats, klicka här!

För mer information

Lars G Linder, 
Förbundssekreterare/presskontakt
08-545 553 31
lars@trosolidaritet.se 

______________________

Socialdemokrater för tro och solidaritet glöder för fred, frihet och rättvisa. Vi vårdar solidariteten och slåss mot orättvisorna, gärna tillsammans med dig. Vi vill bygga en hållbar värld där alla behövs, alla får plats och alla har samma rätt och värde.
Tro och solidaritet. Det är vi.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Ett Sverige för, av och med alla
Socialdemokrater för tro och solidaritet