Glädjande beslut om Ojnareskogen. Ulf Bjereld kommenterar:

- Regeringen har nu fattat beslut om att Ojnareskogen på Gotland skall skyddas. Det är mycket glädjande, kommenterar vår förbundsordförande Ulf Bjereld det besked som klimat- och miljöminister Åsa Romson just gav.

- Det kan aldrig vara värt risken att vattentäkterna offras för mycket lång tid framåt. Det näringslivspaket som presenterades, som kan innebära värdefulla arbetstillfällen på Gotland, är förstås en mycket positiv nyhet.

Ulf Bjereld fortsätter:

- Processen om Ojnareskogen, med protester och utredningar, har varit lång och bitvis plågsam för de inblandade. Efter en lång behandling i olika instanser har den nu kommit till ett bra avslut. Och dessutom till detta avslut - som ger det skydd som är nödvändigt. Att regeringen i denna symboltunga fråga enats kring balansen mellan miljö- och näringslivshänsyn är i sig ett positivt besked. Det är ett styrkebevis för den rödgröna regeringen.

Se också Ulf Bjerelds tidigare uttalanden om Ojnareskogen: "I det gröna folkhemmet sätts aldrig så många långsiktiga naturvärden på spel för så få kortsiktiga arbetstillfällen." (trosolidaritetsbloggen.)

För mer information

Ulf Bjereld,
förbundsordförande
070-230 46 03

Monica Pourshahidi, 
pressekreterare
070-339 13 20
monica@trosolidaritet.se 

______________________

Socialdemokrater för tro och solidaritet glöder för fred, frihet och rättvisa. Vi vårdar solidariteten och slåss mot orättvisorna, gärna tillsammans med dig. Vi vill bygga en hållbar värld där alla behövs, alla får plats och alla har samma rätt och värde.
Tro och solidaritet. Det är vi.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Att regeringen i denna symboltunga fråga om Ojnareskogen enats kring balansen mellan miljö- och näringslivshänsyn är i sig ett positivt besked. Det är ett styrkebevis för den rödgröna regeringen.
Ulf Bjereld, ordförande Socialdemokrater för tro och solidaritet