Hållbar utveckling i Afrika – Efter Rio

Den globala konferensen  Rio + 20 har nyligen avslutats. Kommer den att leda till några framsteg i hållbarhetsarbetet? Vad betyder det för  Afrika - den nya tillväxtkontinenten. Hur kan vi bidra till en utveckling som leder till ekonomiskt uthållighet, med bl.a. minskat råvaruberoende, social uthållighet så alla blir delaktiga, och ekologiskt uthållig utan rovdrift på naturresurser och miljö.  Vi inbjuder till ett samtal under Almedalsveckan med erfarna politiker, experter och företagare om detta viktiga ämne. 

Torsdag den 5/7 2012 15:00 - 15:45

Metodistkyrkan, Adelsgatan 43, Visby


Medverkande:
Joe Frans, VD, Next Generation Africa, fd Riksdagsledamot (s)
Pär Granstedt, samhällsanalytiker, fd riksdagsledamot (c) och generalsekreterare för AWEPA International – European Parliamentarians with Africa
Gabi Winai, professor statsvetenskap i Dar es Salaam, fd EU tjänsteman i Kigali Rwanda, ordförande Socialdemokrater för Tro och Solidaritet i Stockholm
Carina Hägg (s), Utrikesutskottet, Riksdagsledamot v. ordförande i AWEPA Sverige
Bodil Ceballos,(mp) Utrikesutskottet, ordförande i Forumsyd och styrelseledamot i AWEPA Sverige
Håkan Hedberg, VD, VVS företaget Comfort med erfarenhet av hållbarhetsinriktat arbete i Benin

Pär Granstedt och Joe Frans kom nyligen ut med en boken Den Trebenta Pallen – Afrikanska utmaningar och Europas Ansvar (Humanus) som ger en bred överblick av dagens utmaningar för Afrika och dess historiska bakgrund. Författarna vill stimulera en debatt om hur Europas afrikapolitik kan bli mer konstruktiv och inriktad på uthållig utveckling. Nu finns ett erbjudande att köpa boken för ett specialpris på 179:- (bokhandelspriset är ca 350:-). Du kan köpa boken genom att sätta in beloppet på Humanus Utbildnings AB Bankgiro 852-6626 och ange vart boken skall levereras. Boken kommer på posten, det kan ta ett par veckor.

För mer information

Lars G Linder, 
Förbundssekreterare/presskontakt
08-545 553 31
lars@trosolidaritet.se 

______________________

Socialdemokrater för tro och solidaritet glöder för fred, frihet och rättvisa. Vi vårdar solidariteten och slåss mot orättvisorna, gärna tillsammans med dig. Vi vill bygga en hållbar värld där alla behövs, alla får plats och ingen diskrimineras.
Tro och solidaritet. Det är vi.

Taggar:

Om oss

Vår rörelses uppgift är att samla socialdemokrater som vill förena sin religiösa övertygelse och tro med sitt politiska engagemang, Vi ska finnas i brytningen mellan tro och politik, vara en integrerad del av arbetarrörelsen och det socialdemokratiska arbetarepartiet, men också rotad i den gränsöverskridande ekumeniska rörelsen. Broderskapsrörelsen bildades för 80 år av och för dem som var för radikala för församlingen och för religiösa för arbetarekommunen. I uppbyggandet av folkhemmet bidrog Broderskapsrörelsen till att vaccinera mot högerinflytande i svensk kristenhet. Vår historiska uppgift har varit att påverka kristenheten till ökat ansvarstagande i omvandlingen av samhället och att påverka arbetarrörelsen både i dess syn på troende och i våra viktiga politiska frågor som socialpolitik, miljöfrågor och internationell solidaritet. Denna uppgift är allt jämt högaktuell, men måste alltid utgå från den verklighet vi lever i. I dagens Sverige finns stora grupper av utövande i ett flertal religioner. Kristna, muslimer, judar och andra religioner är en självklar del av dagens mångreligiösa Sverige. Därför har vi nu ändrat vår organisation till att vara för alla socialdemokrater med ett religiöst engagemang och vilja att vara hel i det politiska arbetet. Vi heter Socialdemokrater för tro och solidaritet. Vår politiska idé är utopisk. Den utgår från Guds gränslösa nåd och därmed varje människas okränkbarhet. Varje människa, oavsett vad hon har utsatts för, oavsett vad hon själv har gjort sig skyldig till, har rätt till nåd och förlåtelse, till upprättelse och ett värdigt liv. Vår uppgift är att bidra till att skapa politiska förutsättningar för denna upprättelse. Vår ambition är att gå vidare och i varje ny tid identifiera de politiska åtgärder som behövs och ta strid för dem. Vi tror att alla människor bär på en inneboende andlighet, som måste få möjlighet att komma till uttryck. Religionen är ett sätt att hantera moraliska och etiska frågor. Lika självklar som rätten att inte pådyvlas en religiös uppfattning är, tycker vi att rätten till möten med tro och andlighet är. Just anspråket på att alla delar av ens liv skall få samspela var en av orsakerna till att Broderskap bildades en gång i tiden. Som kristen och socialdemokrat ville man inte behöva dela upp sitt tänkande i en del som hade med tron att göra och en som hade med politiken att göra. Samma sak gäller också idag, men gäller också personer med annan tro. Vi har omkring 3000 medlemmar, finns respresenterade i 22 distrikt och drygt 100 lokalgrupper. Vidare finns Unga Troende Socialdemokrater som ett nätverk för våra unga medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar