Inga exportlicenser till diktaturer

Uttalande av Socialdemokrater för tro och solidaritet, Förbundsårsmötet 2012

Stopp för vapenexport till icke-demokratier
Under senare tid har Sveriges vapenexport till diktaturen i Saudiarabien debatterats. Försvarsminister Sten Tolgfors tvingades avgå våren 2012 när det framkom att Sverige planerat att stödja bygget av en vapenfabrik i Saudiarabien. Saudiaffären visar på vapenexportens svåra dilemman inte minst mot bakgrund av att Sverige idag, om vi räknar per person, är världens största exportör av vapen. Den svenska exporten av vapen har ökat över senare år, vilket visar på behovet av starkare politisk styrning.
Från allt fler håll höjs nu röster för att vapenexportlagen måste skärpas. Redan för ett år sedan beställde riksdagen skärpta regler för vapenexport till diktaturer. Men regeringspartierna har inte varit ense och direktiven till utredningen har kommit först den 1 juni 2012. I direktiven står:
”Det huvudsakliga syftet med utredningen är att lämna förslag till ny krigsmateriellagstiftning i syfte att skärpa exportkontrollen gentemot icke-demokratiska stater. ”
Socialdemokrater för tro och solidaritet välkomnar att regeringen presenterat sina direktiv. Men, direktiven är långt ifrån tillräckliga. Vi ser med oro på att utredningen skall dras i långbänk ända fram till december 2014 när dess slutgiltiga resultat skall presenteras. Detta minskar möjligheten till politiskt ansvarstagande. Vi ser det som nödvändigt att snarast säkra att inga icke-demokratier kan undantas från förbudet mot svensk vapenexport.

Socialdemokrater för tro och solidaritet kräver:
1. Att utredningens delbetänkande före riksdagsvalet 2014 inrymmer skärpta regler om export till icke-demokratier,
2. Att regeringen i väntan på utredningen, med hjälp av dagens MR-kriterium, säkrar att inga exportlicenser utfärdas för export av vapen till icke-demokratier,
3. Att överenskommelsen med Saudiarabien inte förnyas.

Förbundsårsmötet 2-3 juni 2012

För mer information

Peter Weiderud,
förbundsordförande
070-845 03 60 

Lars G Linder, 
Förbundssekreterare/presskontakt
08-545 553 31
lars@trosolidaritet.se 

______________________

Troende socialdemokrater glöder för fred, frihet och rättvisa. Vi vårdar solidariteten och slåss mot orättvisorna, gärna tillsammans med dig. Vi vill bygga en hållbar värld där alla behövs, alla får plats och ingen diskrimineras.
Tro och solidaritet. Det är vi.

Taggar:

Om oss

Vår rörelses uppgift är att samla socialdemokrater som vill förena sin religiösa övertygelse och tro med sitt politiska engagemang, Vi ska finnas i brytningen mellan tro och politik, vara en integrerad del av arbetarrörelsen och det socialdemokratiska arbetarepartiet, men också rotad i den gränsöverskridande ekumeniska rörelsen. Broderskapsrörelsen bildades för 80 år av och för dem som var för radikala för församlingen och för religiösa för arbetarekommunen. I uppbyggandet av folkhemmet bidrog Broderskapsrörelsen till att vaccinera mot högerinflytande i svensk kristenhet. Vår historiska uppgift har varit att påverka kristenheten till ökat ansvarstagande i omvandlingen av samhället och att påverka arbetarrörelsen både i dess syn på troende och i våra viktiga politiska frågor som socialpolitik, miljöfrågor och internationell solidaritet. Denna uppgift är allt jämt högaktuell, men måste alltid utgå från den verklighet vi lever i. I dagens Sverige finns stora grupper av utövande i ett flertal religioner. Kristna, muslimer, judar och andra religioner är en självklar del av dagens mångreligiösa Sverige. Därför har vi nu ändrat vår organisation till att vara för alla socialdemokrater med ett religiöst engagemang och vilja att vara hel i det politiska arbetet. Vi heter Socialdemokrater för tro och solidaritet. Vår politiska idé är utopisk. Den utgår från Guds gränslösa nåd och därmed varje människas okränkbarhet. Varje människa, oavsett vad hon har utsatts för, oavsett vad hon själv har gjort sig skyldig till, har rätt till nåd och förlåtelse, till upprättelse och ett värdigt liv. Vår uppgift är att bidra till att skapa politiska förutsättningar för denna upprättelse. Vår ambition är att gå vidare och i varje ny tid identifiera de politiska åtgärder som behövs och ta strid för dem. Vi tror att alla människor bär på en inneboende andlighet, som måste få möjlighet att komma till uttryck. Religionen är ett sätt att hantera moraliska och etiska frågor. Lika självklar som rätten att inte pådyvlas en religiös uppfattning är, tycker vi att rätten till möten med tro och andlighet är. Just anspråket på att alla delar av ens liv skall få samspela var en av orsakerna till att Broderskap bildades en gång i tiden. Som kristen och socialdemokrat ville man inte behöva dela upp sitt tänkande i en del som hade med tron att göra och en som hade med politiken att göra. Samma sak gäller också idag, men gäller också personer med annan tro. Vi har omkring 3000 medlemmar, finns respresenterade i 22 distrikt och drygt 100 lokalgrupper. Vidare finns Unga Troende Socialdemokrater som ett nätverk för våra unga medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Förnya inte överenskommelsen med Saudi Arabien
Förbundsårsmötet