Konsekvent feminism: Utmana kvinnoförtrycket – inte en religion

Den senaste tiden har feminism och jämställdhet ofta använts som täckmantel för att driva en antimuslimsk agenda. Sexualbrott på sommarens festivaler togs som intäkt för rena hatkampanjer mot ensamkommande pojkar. Sydfranska burkiniförbud väckte reaktioner även här. Många tycktes missa det absurda i att kritisera länder som tvingar på kvinnor slöja, men samtidigt försvara klädpoliser som ska tvinga av slöjan. En muslimsk friskola väckte medialt ramaskri genom att separera flickor och pojkar på skolidrotten. Trots att många i Sverige haft delad idrott både i kommunala skolor och i föreningsidrott – och trots att expertmyndigheten Skolinspektionen godtagit den aktuella skolans jämställdhetsarbete.

Vi har sett hur medborgargarden med våld ville skydda kvinnor och barn, men bara vissa kvinnor och vissa barn. Många av dem visade sig därtill vara dömda kvinnomisshandlare. Kvinnor som talar för jämställdhet i offentligheten får numera räkna med hot, attacker och kränkningar. Att stödja kvinnors rätt att bära hijab är att nästan garanterat tvingas utstå grovt näthat. De näthatande männen använder inte sällan aggressiva könsord mot kvinnor, för att försvara sin bild av svensk ”jämställdhet”.

Jämställdhet betyder uppenbart olika saker för olika individer. Politiken måste vara desto mer tydlig: Jämställdhet handlar om alla kvinnors rätt. Om alla män och kvinnors lika rätt och värde. Oberoende av sådant som just kön, klass, ursprung, sexuell läggning, hudfärg – eller religion.

Det är kvinnoförtrycket och patriarkatet som ska utmanas. Inte en religion.

Viljan att kontrollera och diskriminera kvinnor har många motiv. Män som anser sig ha rätt att utöva makt över kvinnor – över deras frihet, klädsel, livsval och sexualitet – de finns överallt. Kvinnoförtryck och patriarkala strukturer finns överallt. Det finns i betongförorterna och i fina villan. Det finns bland ungdomar i alla slags skolor som kallar sina klasskamrater horor. Det finns i moskéer, bönesalar, kyrkor, synagogor. I poliskåren och i bolagens styrelserum. Och i politiska partier. Kvinnoförtryck finns tyvärr inom alla samhällsgrupper och i alla åldrar.

Samtidigt är det tydligt att konservativa högerkrafter – vare sig de är nationalistiskt sekulära, eller traditionalistiskt religiösa – har EN sak gemensamt: De hatar och hotar när kvinnor tar plats i samhället. Socialdemokrater för tro och solidaritet är självklara motståndare till fundamentalism, vilken skepnad den än har.

Att högljutt stå upp för kvinnors rätt är att stå upp för hela det öppna samhället. Kvinnoförtrycket måste bekämpas oavsett var det dyker upp. Feminismen måste på samma sätt vara konsekvent.

Samhället måste kunna garantera alla kvinnors rätt att leva sina liv på sitt eget vis. Det måste också finnas en större tilltro till alla vuxna kvinnors förmåga att välja sin egen livsstil. Oavsett om det t ex handlar om att ta sig ett klädesplagg, eller att ta av sig det. Kvinnor ser ut på olika sätt. Det gör även feminismen.

Därför vill Socialdemokrater för tro och solidaritet se ökade insikter om att jämställdhetsarbete kan bedrivas på många olika sätt. En feministisk utrikes- och inrikespolitik som på allvar inkluderar alla kvinnor. Det innebär bl a:

  • Medvetenheten om och insatser mot antimuslimska strömningar i jämställdhetens namn bör öka. Däribland fler insatser mot näthat som drabbar kvinnor och män som slåss för jämställdhet och mot rasism, antisemitism, islamofobi och muslimhat.
  • Ökat stöd för feministiska gräsrotsrörelser. Det är också viktigt att det finns feministiska forum där religion och mångfald ses som en tillgång istället för ett hot.
  • Feministiska perspektiv på samhälls- och stadsplanering: Långsiktigt arbete för kvinnors och flickors rätt att på lika villkor som män och pojkar få synas i offentligheten och både fysiskt och mentalt kunna ta den plats de vill och behöver – i samhället i stort, liksom i olika religiösa sammanhang.
  • Långsiktig feministisk, jämställd utveckling genom insatser för ett jämställt föräldraskap och införandet av en individualiserad föräldrapenning.
  • En politik för en jämställd skola, kommunal som privat, som kan garantera möjligheten för barn av olika bakgrund att mötas, som accepterar olika arbetssätt mot samma mål och som ser mångfald som en möjlighet, inte ett hot.
  • Att den temporära lagen om tillfälliga uppehållstillstånd och bristande möjligheter till familjeåterförening och anhöriginvandring rivs redan nu: Kvinnor, barn och HBTQ-personer drabbas ofta hårt av krig och förtryck. Denna lag försvårar ytterligare för många redan utsatta grupper.

Ulf Bjereld (ordf), Anna Ardin,
 Eva-Lena Gustavsson, Eva Hedesand Lundqvist, Carin Larsson,
 Mariam Osman Sherifay, Aurora Pirraku Eriksson, Abebe Hailu, Carina Svedenberg Widqvist, Klas Corbelius, Rafael Waters 

förbundsstyrelsen för Socialdemokrater för tro och solidaritet

För mer information

Ulf Bjereld,
förbundsordförande
070-230 46 03

Monica Pourshahidi, 
pressekreterare
070-339 13 20
monica@trosolidaritet.se 

______________________

Socialdemokrater för tro och solidaritet glöder för fred, frihet och rättvisa. Vi vårdar solidariteten och slåss mot orättvisorna, gärna tillsammans med dig. Vi vill bygga en hållbar värld där alla behövs, alla får plats och alla har samma rätt och värde.
Tro och solidaritet. Det är vi.

Taggar:

Media

Media

Citat

Det är kvinnoförtrycket och patriarkatet som ska utmanas. Inte en religion.
förbundsstyrelsen för Socialdemokrater för tro och solidaritet