Kristna värdepartiet – mer högerpopulistiskt än kristet

I veckan bildades det kristna värdepartiet. Hade man väntat till den 20 mars hade man på dagen prickat in 50-årsminnet av bildande av KDS. Att fånga upp missnöjda KD-väljare tycks vara huvudskälet till bildande av det kristna värdepartiet, men det är svårt att se att detta skulle kunna ha någon annan politisk påverkan än att ta tillräckligt många konservativa väljare för att hjälpa KD att hamna under riksdagsspärren.

Det kristna värdepartiet påminner mycket om den amerikanska kristna högern när de påstår att totalförbud av aborter, anti-EU, liten stat, sambeskattning, borttagande av homosexuellas rättigheter, mer resurser till polis och militär, strängare straff, rätt till hemundervisning och inskränkningar i sexualundervisning är uttryck för en "kristen värdegrund".

Politiskt är det svårt att ta detta jippo på allvar, men jag reagerar med viss bestörtning över att de med ett språk av exklusivitet kallar sitt program kristet. Vi är många som tar både vår tro och politiken på allvar. Som kommit till slutsatsen att vi bäst förverkligar politiskt det vår tro inspirerar oss till, genom att engagera oss och slåss för det vi brinner för i ett brett sekulärt parti tillsammans med alla människor av god vilja, säger Socialdemokrater för tro och solidaritets förbundsordförande Peter Weiderud.

- Kärleksbudskapet och trons åläggande om att ta emot barnen och att ställa den siste först, leder för oss till att värna ett solidariskt samhälle. Stat och kommuner behöver ge det skyddsnät som de flesta människor någon gång under sitt liv behöver för att kunna leva ett människovärdigt och tryggt liv. Människovärdet kan inte bara gälla ofödda, utan måste gälla alla och hela livet - och kärnfamiljen kan aldrig vara den yttre gränsen för en human politik.

Detta värdeparti är vare sig kristet eller uttryck för en kristen värdegrund. Det är genuin och förenklad högerpopulism.

Läs hela texten på Tro och solidaritets blogg, här!

För mer information

Peter Weiderud,
förbundsordförande
070-845 03 60 

Monica Pourshahidi, 
pressekreterare
070-339 13 20
monica@trosolidaritet.se 

______________________

Socialdemokrater för tro och solidaritet glöder för fred, frihet och rättvisa. Vi vårdar solidariteten och slåss mot orättvisorna, gärna tillsammans med dig. Vi vill bygga en hållbar värld där alla behövs, alla får plats och alla har samma rätt och värde.
Tro och solidaritet. Det är vi.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Politiskt är det svårt att ta detta jippo på allvar, men jag reagerar med viss bestörtning över att de kallar sitt program kristet - detta är genuin och förenklad högerpopulism.
Socialdemokrater för tro och solidaritets Peter Weiderud