Ny förbundssekreterare för Socialdemokrater för tro och solidaritet  - Hans Josefsson

Socialdemokrater för tro och solidaritet får en ny förbundssekreterare, efter Lars G Linder. Hans Josefsson ser fram emot att vara en aktiv del av valrörelsen och uppmanar till att tillsammans bidra till ett rättvisare samhälle.

Hans Josefsson valdes på torsdagen av förbundsstyrelsen till att vara tillförordnad förbundssekreterare för Socialdemokrater för tro och solidaritet.  I början av juni 2014 väljs förbundssekreterare av förbundsårsmötet. Hans Josefsson tar över efter Lars G Linder, som nu valt att lämna sitt uppdrag pga. av annat arbete.

Hans Josefsson har en gedigen bakgrund inom tro och politik, främst genom lång erfarenhet som strateg, administratör och chef inom Svenska kyrkan. Han har haft flera uppdrag för förbundet och ingick i den grupp som arbetade med breddningen och namnbytet från Sveriges kristna socialdemokraters förbund till dagens Socialdemokrater för tro och solidaritet.

-       Socialdemokrater för tro och solidaritet kämpar ständigt för människovärdet och hjälper vårt parti att ha solidaritetstanken i fokus. Vi ska tillsammans bidra till ett rättvisare samhälle. Jag ser fram emot att få vara en aktiv del i det arbetet, särskilt nu inför valåret 2014, säger Hans Josefsson och fortsätter:

- Vi ska fortsätta omställningsarbetet så att vi blir relevanta för alla troende med hjärtat till vänster. Det är en utmaning som blir till en styrka, att bredda sig från att i 80 år ha varit ett förbund för kristna till att nu vara det också för troende från andra traditioner.

Förbundsordförande Peter Weiderud kommenterar:

-       Med Hans Josefsson – hos oss mer känd som Frasse - får vi stöd av en stor organisatorisk begåvning, en skicklig ledare och en god kommunikatör. Han bottnar i förbundets verksamhet och grundläggande värderingar med djupa kunskaper och stor förståelse för vår bredd. Såhär i upptakten av valrörelsen känner jag mig väldigt trygg med honom som förbundssekreterare. Jag ser mycket fram emot att fortsätta driva vår politik framåt tillsammans med honom och med hela rörelsen.

För mer information

Peter Weiderud,
förbundsordförande
070-845 03 60 

Monica Pourshahidi, 
pressekreterare
070-339 13 20
monica@trosolidaritet.se 

______________________

Socialdemokrater för tro och solidaritet glöder för fred, frihet och rättvisa. Vi vårdar solidariteten och slåss mot orättvisorna, gärna tillsammans med dig. Vi vill bygga en hållbar värld där alla behövs, alla får plats och alla har samma rätt och värde.
Tro och solidaritet. Det är vi.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Socialdemokrater för tro och solidaritet kämpar ständigt för människovärdet och hjälper vårt parti att ha solidaritetstanken i fokus. Vi ska tillsammans bidra till ett rättvisare samhälle.
Hans Josefsson, ny förbundssekreterare