Ny förbundssekreterare för Socialdemokrater för tro och solidaritet  - Hans Josefsson

Socialdemokrater för tro och solidaritet får en ny förbundssekreterare, efter Lars G Linder. Hans Josefsson ser fram emot att vara en aktiv del av valrörelsen och uppmanar till att tillsammans bidra till ett rättvisare samhälle.

Hans Josefsson valdes på torsdagen av förbundsstyrelsen till att vara tillförordnad förbundssekreterare för Socialdemokrater för tro och solidaritet.  I början av juni 2014 väljs förbundssekreterare av förbundsårsmötet. Hans Josefsson tar över efter Lars G Linder, som nu valt att lämna sitt uppdrag pga. av annat arbete.

Hans Josefsson har en gedigen bakgrund inom tro och politik, främst genom lång erfarenhet som strateg, administratör och chef inom Svenska kyrkan. Han har haft flera uppdrag för förbundet och ingick i den grupp som arbetade med breddningen och namnbytet från Sveriges kristna socialdemokraters förbund till dagens Socialdemokrater för tro och solidaritet.

-       Socialdemokrater för tro och solidaritet kämpar ständigt för människovärdet och hjälper vårt parti att ha solidaritetstanken i fokus. Vi ska tillsammans bidra till ett rättvisare samhälle. Jag ser fram emot att få vara en aktiv del i det arbetet, särskilt nu inför valåret 2014, säger Hans Josefsson och fortsätter:

- Vi ska fortsätta omställningsarbetet så att vi blir relevanta för alla troende med hjärtat till vänster. Det är en utmaning som blir till en styrka, att bredda sig från att i 80 år ha varit ett förbund för kristna till att nu vara det också för troende från andra traditioner.

Förbundsordförande Peter Weiderud kommenterar:

-       Med Hans Josefsson – hos oss mer känd som Frasse - får vi stöd av en stor organisatorisk begåvning, en skicklig ledare och en god kommunikatör. Han bottnar i förbundets verksamhet och grundläggande värderingar med djupa kunskaper och stor förståelse för vår bredd. Såhär i upptakten av valrörelsen känner jag mig väldigt trygg med honom som förbundssekreterare. Jag ser mycket fram emot att fortsätta driva vår politik framåt tillsammans med honom och med hela rörelsen.

För mer information

Peter Weiderud,
förbundsordförande
070-845 03 60 

Monica Pourshahidi, 
pressekreterare
070-339 13 20
monica@trosolidaritet.se 

______________________

Socialdemokrater för tro och solidaritet glöder för fred, frihet och rättvisa. Vi vårdar solidariteten och slåss mot orättvisorna, gärna tillsammans med dig. Vi vill bygga en hållbar värld där alla behövs, alla får plats och alla har samma rätt och värde.
Tro och solidaritet. Det är vi.

Om oss

Vår rörelses uppgift är att samla socialdemokrater som vill förena sin religiösa övertygelse och tro med sitt politiska engagemang, Vi ska finnas i brytningen mellan tro och politik, vara en integrerad del av arbetarrörelsen och det socialdemokratiska arbetarepartiet, men också rotad i den gränsöverskridande ekumeniska rörelsen. Broderskapsrörelsen bildades för 80 år av och för dem som var för radikala för församlingen och för religiösa för arbetarekommunen. I uppbyggandet av folkhemmet bidrog Broderskapsrörelsen till att vaccinera mot högerinflytande i svensk kristenhet. Vår historiska uppgift har varit att påverka kristenheten till ökat ansvarstagande i omvandlingen av samhället och att påverka arbetarrörelsen både i dess syn på troende och i våra viktiga politiska frågor som socialpolitik, miljöfrågor och internationell solidaritet. Denna uppgift är allt jämt högaktuell, men måste alltid utgå från den verklighet vi lever i. I dagens Sverige finns stora grupper av utövande i ett flertal religioner. Kristna, muslimer, judar och andra religioner är en självklar del av dagens mångreligiösa Sverige. Därför har vi nu ändrat vår organisation till att vara för alla socialdemokrater med ett religiöst engagemang och vilja att vara hel i det politiska arbetet. Vi heter Socialdemokrater för tro och solidaritet. Vår politiska idé är utopisk. Den utgår från Guds gränslösa nåd och därmed varje människas okränkbarhet. Varje människa, oavsett vad hon har utsatts för, oavsett vad hon själv har gjort sig skyldig till, har rätt till nåd och förlåtelse, till upprättelse och ett värdigt liv. Vår uppgift är att bidra till att skapa politiska förutsättningar för denna upprättelse. Vår ambition är att gå vidare och i varje ny tid identifiera de politiska åtgärder som behövs och ta strid för dem. Vi tror att alla människor bär på en inneboende andlighet, som måste få möjlighet att komma till uttryck. Religionen är ett sätt att hantera moraliska och etiska frågor. Lika självklar som rätten att inte pådyvlas en religiös uppfattning är, tycker vi att rätten till möten med tro och andlighet är. Just anspråket på att alla delar av ens liv skall få samspela var en av orsakerna till att Broderskap bildades en gång i tiden. Som kristen och socialdemokrat ville man inte behöva dela upp sitt tänkande i en del som hade med tron att göra och en som hade med politiken att göra. Samma sak gäller också idag, men gäller också personer med annan tro. Vi har omkring 3000 medlemmar, finns respresenterade i 22 distrikt och drygt 100 lokalgrupper. Vidare finns Unga Troende Socialdemokrater som ett nätverk för våra unga medlemmar.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Socialdemokrater för tro och solidaritet kämpar ständigt för människovärdet och hjälper vårt parti att ha solidaritetstanken i fokus. Vi ska tillsammans bidra till ett rättvisare samhälle.
Hans Josefsson, ny förbundssekreterare