Ny minister och kyrkovalsresultat sätter fokus på religionsfrihet och ansvar

Helgens kyrkoval kombinerat med tisdagens regeringsombildning gör relationen mellan religion och politik intressant och aktuell. Att tro och politik med fördel kan inspirera varandra har vi goda erfarenheter av Idag  det dock extra viktigt att slå fast det delade ansvaret för allas lika rättigheter och möjligheter - oavsett tro, kön, etnicitet, sexuell läggning eller annan diskrimineringsgrund - och att motverka alla former av intolerans.

Sverigedemokraterna klev som väntat kraftigt framåt i kyrkovalet, samtidigt som moderaterna utser en minister med bl.a. förslag om "svenskkontrakt" för invandrare och motstånd mot  kvinnors fria rätt till abort och könsneutrala äktenskap i sin politiska historia.

Vi vill se en regering som verkar för öppenhet, generositet och dialog, där många samhällskrafter verkar för uteslutande, fientlighet och absolutism.Socialdemokrater för Tro och Solidaritets ordförande Peter Weiderud säger i en kommentar:

- Regeringens tillsättning av en arbetsmarknadsminister med bakgrund i Livets ord har uppmärksammats i dagarna. Ministrar med samfundsbakgrund är principiellt värdefullt. Vi ser däremot anledning att följa hur regeringen i stort kan leva upp till sina uttalade ambitioner om trygghet, solidaritet, jämställdhet och öppenhet. Att verka för religionsfrihet, tolerans och bred dialog mellan olika grupper i samhället är idag viktigare än någonsin. Inte minst i relation till Sverigedemokraterna, som uttryckligen menar att interreligiös dialog och aktiv medmänsklighet är ett hot mot både Svenska kyrkan och det svenska samhället. Den hållningen är ett hot mot oss alla.

Läs Peter Weideruds bloggtext om intolerans, religionsfrihet och kyrkovalets resultat

För mer information

Peter Weiderud,
förbundsordförande
070-845 03 60 

Monica Pourshahidi, 
Pressekreterare
070-339 13 20
monica@trosolidaritet.se 

______________________

Socialdemokrater för tro och solidaritet glöder för fred, frihet och rättvisa. Vi vårdar solidariteten och slåss mot orättvisorna, gärna tillsammans med dig. Vi vill bygga en hållbar värld där alla behövs, alla får plats och alla har samma rätt och värde.
Tro och solidaritet. Det är vi.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Att verka för religionsfrihet, tolerans och bred dialog mellan olika grupper i samhället är idag viktigare än någonsin
Peter Weiderud