Regeringen går fel i Mellanöstern

Under den senaste veckan har regeringen vid tre tillfällen gått fel i sin Mellanösternpolitik: Gunilla Carlsson vill dra in biståndet till ett Palestinskt statsbygge. Carl Bildt vill inte medverka till en svensk fredsbevarande styrka på Golan och Fredrik Reinfeldt uttalande om demonstrationerna i Turkiet går stick i stäv med Sveriges politik för mänskliga rättigheter. 

Gunilla Carlsson motverkar statsbygget i Palestina. Konflikten mellan Israel och Palestina är fortfarande en springande punkt för en rättvis fred i regionen. Idag är biståndet till bygget av staten Palestina viktigare än någonsin. Sverige ska verka för att EU ger Palestina samma förmånliga relation med EU som Israel har och Sverige bör öppna en ambassad i Palestina. Bistånd till Palestina kommer att behövas under en övergångsperiod, till dess Palestina har fått samma villkor att bygga sin stat som Israel. Att slopa stödet till den palestinska statsbildningen går emot Sveriges röst i FN om att erkänna Palestina som en observatörsstat.

Carl Bildt tar inte sitt ansvar för fred i Syrien. Inbördeskriget i Syrien måste få ett slut. Över       80 000 människor, varav hälften civila, beräknas ha dödats sedan striderna bröt ut. Striderna riskerar nu genom Hizbollahs ingripande på Assad-regeringens sida att sprida sig till Libanon. President Barack Obamas besked att USA är berett att sända vapen till de syriska rebellerna är olycksbådande. Konflikten i Syrien riskerar att bli ett ställföreträdande krig mellan regionala stormaktsintressen. Men Carl Bildt avvisar svensk medverkan i en fredsbevarande styrka i Syrien på Golanhöjderna. Bildt försvarar sig med att Sverige i så fall inte kan kritisera Assad. Men Sveriges uppgift är att verka för bästa möjliga förutsättningar för fred, en förhandlingslösning och vi ska undvika att delta i det spel som ger parterna hopp om att det finns en militär lösning.  

Fredrik Reinfeldt försvårar Turkiets inträde i EU. Miljöaktivister, kurder, kemalister och kvinnogrupper enas i en längtan efter mer frihet. Reinfeldt har fel när han säger att kritiken mot regeringen i Turkiet, och Turkiets brist på reformer är en inrikespolitisk fråga. Vi vill se Turkiet som medlem av EU. Sverige skall vara en ledande aktör för detta i EU. Sveriges regering måste använda sina goda relationer med Turkiet för att stödja landet att ytterligare utveckla demokrati och mänskliga rättigheter.

STS kräver att:

  • Att Sveriges regering och EU verkar för att Palestina ges samma relation till EU som Israel har samt att Sverige och EU sätter press på Israel att avbryta ockupationen av Västbanken och att häva blockaden av Gaza.
  • Att Sveriges regering bejakar FNs förfrågan om en fredsbevarande styrka i Syrien.
  • Att Sveriges regering aktivt verkar för att Turkiets regering skyddar befolkningens mänskliga rättigheter.

Uttalande antaget av förbundsårsmötet 15-16 juni 2013, Kista.

För mer information

Peter Weiderud,
förbundsordförande
070-845 03 60 

Ulf Carmesund
Internationell sekreterare
08-545 553 34

Lars G Linder, 
Förbundssekreterare/presskontakt
08-545 553 31
lars@trosolidaritet.se 

______________________

Socialdemokrater för tro och solidaritet glöder för fred, frihet och rättvisa. Vi vårdar solidariteten och slåss mot orättvisorna, gärna tillsammans med dig. Vi vill bygga en hållbar värld där alla behövs, alla får plats och alla har samma rätt och värde.
Tro och solidaritet. Det är vi.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Gunilla Carlsson motverkar statsbygget i Palestina
Förbundsårsmötet
Carl Bildt tar inte sitt ansvar för fred i Syrien
Fredrik Reinfeldt försvårar Turkiets inträde i EU