S-kampanj kritiseras för rasistiska undertoner

"En tävling om att misstänkliggöra flyktingar" säger sidoorganisationen Socialdemokrater för tro och solidaritet om Facebookutspelet

På Socialdemokraternas Facebooksida lades nyligen en bild upp föreställande två passkontrollanter på ett tåg, med bildtexten ”Vi slår vakt om Sveriges säkerhet”.

I rådande debattläge är det mycket lätt att uppfatta bilden som ett misstänkliggörande av människor på flykt och att partiet skryter med den asylpolitik som först lanserades som en motvillig nödåtgärd, anser Socialdemokrater för tro och solidaritet (STS).

– Jag blir bekymrad inför en retorik om flyktingar som ett säkerhetshot. Den retoriken riskerar att sätta tonen i valrörelsen och ge eldunderstöd åt främlingsfientliga och rasistiska krafter, säger förbundsordförande Ulf Bjereld.

Nyligen avslutades Moderaternas extrainsatta partistämma, där ordnings- och säkerhetsfrågor stod högt på agendan.

– Vi ser en tendens att S och M gör sig redo för en kraftmätning i dessa frågor. Det är viktigt att den debatten inte urartar till en tävling om att misstänkliggöra flyktingar, säger Ulf Bjereld.

Den tillfälliga restriktiva asyllagen infördes hösten 2015 efter att Sverige hade tagit emot ett stort antal flyktingar från krigen i Syrien och Afghanistan. Kort dessförinnan hade statsminister Stefan Löfven i ett tal använt formuleringen ”mitt Europa bygger inte murar”. Utvecklingen i Socialdemokraternas retorik får nu kritik av den egna sidoorganisationen STS.

– Först lanseras den tillfälliga asyllagen som motvillig och av nöden tvungen, sedan normaliseras den. Vi vill inte att vårt moderparti försöker plocka politiska poäng på en politik som de tidigare sagt sig ovilliga att genomföra, och udden riktas mot dem som kommer för att söka asyl. Det är mycket olyckligt och riskerar att ge luft åt främlingsfientliga och rasistiska röster, säger Ulf Bjereld.

För mer information

Ulf Bjereld,
förbundsordförande
070-230 46 03

Mattias Irving, 
politisk sekreterare
070-246 55 59
mattias@trosolidaritet.se 

______________________

Socialdemokrater för tro och solidaritet glöder för fred, frihet och rättvisa. Vi vårdar solidariteten och slåss mot orättvisorna, gärna tillsammans med dig. Vi vill bygga en hållbar värld där alla behövs, alla får plats och alla har samma rätt och värde.
Tro och solidaritet. Det är vi.

www.trosolidaritet.se

Taggar:

Om oss

Vår rörelses uppgift är att samla socialdemokrater som vill förena sin religiösa övertygelse och tro med sitt politiska engagemang, Vi ska finnas i brytningen mellan tro och politik, vara en integrerad del av arbetarrörelsen och det socialdemokratiska arbetarepartiet, men också rotad i den gränsöverskridande ekumeniska rörelsen. Broderskapsrörelsen bildades för 80 år av och för dem som var för radikala för församlingen och för religiösa för arbetarekommunen. I uppbyggandet av folkhemmet bidrog Broderskapsrörelsen till att vaccinera mot högerinflytande i svensk kristenhet. Vår historiska uppgift har varit att påverka kristenheten till ökat ansvarstagande i omvandlingen av samhället och att påverka arbetarrörelsen både i dess syn på troende och i våra viktiga politiska frågor som socialpolitik, miljöfrågor och internationell solidaritet. Denna uppgift är allt jämt högaktuell, men måste alltid utgå från den verklighet vi lever i. I dagens Sverige finns stora grupper av utövande i ett flertal religioner. Kristna, muslimer, judar och andra religioner är en självklar del av dagens mångreligiösa Sverige. Därför har vi nu ändrat vår organisation till att vara för alla socialdemokrater med ett religiöst engagemang och vilja att vara hel i det politiska arbetet. Vi heter Socialdemokrater för tro och solidaritet. Vår politiska idé är utopisk. Den utgår från Guds gränslösa nåd och därmed varje människas okränkbarhet. Varje människa, oavsett vad hon har utsatts för, oavsett vad hon själv har gjort sig skyldig till, har rätt till nåd och förlåtelse, till upprättelse och ett värdigt liv. Vår uppgift är att bidra till att skapa politiska förutsättningar för denna upprättelse. Vår ambition är att gå vidare och i varje ny tid identifiera de politiska åtgärder som behövs och ta strid för dem. Vi tror att alla människor bär på en inneboende andlighet, som måste få möjlighet att komma till uttryck. Religionen är ett sätt att hantera moraliska och etiska frågor. Lika självklar som rätten att inte pådyvlas en religiös uppfattning är, tycker vi att rätten till möten med tro och andlighet är. Just anspråket på att alla delar av ens liv skall få samspela var en av orsakerna till att Broderskap bildades en gång i tiden. Som kristen och socialdemokrat ville man inte behöva dela upp sitt tänkande i en del som hade med tron att göra och en som hade med politiken att göra. Samma sak gäller också idag, men gäller också personer med annan tro. Vi har omkring 3000 medlemmar, finns respresenterade i 22 distrikt och drygt 100 lokalgrupper. Vidare finns Unga Troende Socialdemokrater som ett nätverk för våra unga medlemmar.

Prenumerera

Media

Media