S-studenter och Tro och Solidaritet: Den internationella solidariteten gäller även gentemot Grekland

Självmorden har ökat med 35 % sen den grekiska åtstramningen började. Skolbarn svimmar av hunger. Pengarna är slut. Privatpersoner initierar insamlingar till stöd för Grekland. Demokratin är utmanad. I just det land där den sägs vara född.

Det socialdemokratiska studentförbundet och Socialdemokrater för Tro och Solidaritet vill i detta gemensamma uttalande höja rösten för internationell solidaritet och politisk sans. Oavsett hur krisen utvecklar sig kommer den med stor sannolikhet få sociala och säkerhetspolitiska konsekvenser långt utanför de dimensioner vi kan tänka oss. Grekland förlorar sin medmänsklighet och sin framtid utan rejäla skuldavskrivningar.

Åtstramningspolitiken har varit verkningslöst och har förstört människors liv. Vi önskar vi se en tydligare socialdemokratisk linje i frågan, en linje som betonar den internationella solidariteten. Den grekiska krisen är till stora delar eurons kris. Det grekiska folket har fått betala ett högt pris för denna politiska och ekonomiska kris.

Än vet vi inte hur krisen i Grekland utvecklas. Förhandlingarna tycks fortsätta och kraven reses. Socialdemokratiska studentförbundet och Socialdemokrater för Tro och solidaritet önskar se en utveckling som respekterar demokratin och människovärdet.

Elin Ylvasdotter, förbundsordförande Socialdemokratiska studentförbundet

Ulf Bjereld, förbundsordförande för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet.

För mer information

Ulf Bjereld,
förbundsordförande
070-230 46 03  

Monica Pourshahidi, 
pressekreterare
070-339 13 20
monica@trosolidaritet.se 

______________________

Socialdemokrater för tro och solidaritet glöder för fred, frihet och rättvisa. Vi vårdar solidariteten och slåss mot orättvisorna, gärna tillsammans med dig. Vi vill bygga en hållbar värld där alla behövs, alla får plats och alla har samma rätt och värde.
Tro och solidaritet. Det är vi.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media