Socialdemokrater för tro och solidaritet i Almedalen - sju samtal du inte vill missa! Onsdagens program:

Vi diskuterar under veckan allt från flyktingpolitik, vapenexport, mellanöstern i Europa och IS, religion och socialdemokrati till politik för antirasism och mångfald. Plats: Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43 . Välkomna!

Onsdag 1 juli

Fängslad utan rättegång – om migrationsförvaren

kl 13.00-15.30

I Sverige hålls hundratals människor inlåsta i upp till ett år i väntan på att utvisas eller för att deras identitet är oklar. Polisen och Migrationsverket har kritiserats för att frihetsberöva människor på flykt på godtyckliga grunder. Hur är det egentligen med rättssäkerheten? Medverkande: Thomas Hammarberg, Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter 2006-2012, Mårten Löfberg, migrationsrättsspecialist och ordf Migrationspolitiska S-föreningen, Anna Persson, Regissör av filmen ”Förvaret”, Lawen Redar, riksdagsledamot (S) i Justitieutskottet. Samtalsledare: Ulf Bjereld, förbundsordförande Socialdemokrater för tro och solidaritet.

Samtalet arrangeras i samarbete med Migrationspolitiska s-föreningen och Stockholms arbetarekommun.

OBS! Paneldiskussionen följs av visning av filmen ”Förvaret” kl 14.00. Diskussionen och filmvisningen äger rum i Församlingshuset, Domkyrkan, Norra Kyrkogatan 2.

https://www.facebook.com/events/1457155844579382/

Mot rasism – för mångfald. Kan vi diskutera oss fram?

kl 15.00-16.00

Någon har sagt att man bäst dömer ett samhälle utifrån hur dess minoriteter behandlas. I Malmö har Socialdemokrater för tro och solidaritet tagit initiativ till samtal och dialog mellan socialdemokratiska, muslimska, kristna och judiska företrädare. En huvudfråga i dialogen har varit hur Sveriges största politiska parti kan motverka rasism, öka mångfalden rent praktiskt och bättre verka för minoriteters rätt. Medverkande: Anders Ekhem, kyrkoherde i Svenska kyrkan, Malmö, Adrian Kaba, S-politiker i Malmö, initiativtagare till Malmö-samtalen, Socialdemokrater för tro och solidaritet, Peter Vig, medlem i Judiska församlingen i Malmö, initiativtagare till kippavandringar. Samtalsledare: Ulf Carmesund, Socialdemokrater för tro och solidaritet

https://www.facebook.com/events/924984610899869/

Mot rasism - för mångfald. Kan vi studera oss fram?

kl 16.00-17.00

Vi oroas över den utbredda rasismen. Inte sällan har rasism i Sverige religiösa undertoner - det är den som är synligt troende, den med slöja, kippa, helskägg, som ofta drabbas hårdast. Rasistiska föreställningar och strukturer påverkar hela vårt samhälle. Hur kan vi vända det, kan ökad kunskap vara en väg? STS har tagit fram ett studiematerial om rasismens rötter, hur vi kan arbeta mot rasismen och för en mångfald. Medverkande: Ann Aldén, teol dr, präst i Svenska kyrkan, Marc Harris, aktiv i judiska församlingen och i socialdemokraterna i Stockholm, Jonas Magnusson, folkhögskolelärare, styrelseledamot Socialdemokrater för tro och solidaritet, Rashid Musa, ordförande Sveriges Unga Muslimer, Johanna Mårtensson, förbundssekreterare S-studenter. Samtalsledare: Monica Fundin Pourshahidi, Socialdemokrater för tro och solidaritet

https://www.facebook.com/events/690425644419996/

Mer information om vårt nya studiematerial hittar du här!

Välkomna på Socialdemokrater för tro och solidaritets mingel!

kl 20.00-21.00

Ulf Bjereld (förbundsordförande) och Hans Josefsson (förbundssekreterare) berättar kort om aktuellt arbete och politik. Vi bjuder på enklare förtäring och alkoholfri dryck. Minglet äger rum i Wesleys café i Vårdklockans kyrkas bottenvåning, ingång från gatuplan på Adelsgatan 43.

https://www.facebook.com/events/1675798215986221/

För mer information

Ulf Bjereld,
förbundsordförande
070- 230 46 03

Monica Pourshahidi, 
pressekreterare
070-339 13 20
monica@trosolidaritet.se 

______________________

Socialdemokrater för tro och solidaritet glöder för fred, frihet och rättvisa. Vi vårdar solidariteten och slåss mot orättvisorna, gärna tillsammans med dig. Vi vill bygga en hållbar värld där alla behövs, alla får plats och alla har samma rätt och värde.
Tro och solidaritet. Det är vi.

Taggar:

Prenumerera