Socialdemokrater för Tro och Solidaritet nominerade Right Livelihood-vinnare – MR-juristen Raji Sourani

Raji Sourani, Palestina, är jurist och aktivist för mänskliga rättigheter, verksam i Gaza samt som ordförande för Arab Organisation for Human Rights. Sourani leder och grundade Palestinian Center for Human Rights (PCHR). Socialdemokrater för Tro och Solidaritet (tidigare Broderskapsrörelsen) har ända sedan 1960-talet haft kontakter och samarbeten i Palestina och Israel. I dryga 30 år har Raji Sourani levererat pålitlig information och kloka analyser, som håller att luta sig mot i debatten. 

Tro och Solidaritet har goda skäl att nominera Raji Sourani till Right Livelihood Award 2013.

Det är väldigt glädjande att Raji Sourani hedras på det här viset", säger Tro och Solidaritets ordförande Peter Weiderud och fortsätter: "Sourani är en ledande aktör för mänskliga rättigheter i ett område som historiskt sett varit en mångkulturell genomfartsled för handel och mellanfolkligt utbyte, men som idag är hårt trängt och avskärmat. Att nå framgång i ett så oroligt område kräver beslutsamhet, stor skicklighet och en benhård tro på rättvisa. Egenskaper Sourani i allra högsta grad besitter och som inspirer många andra människor. Att arbeta för rättssäkerhet och mänskliga rättigheter i Gaza och i andra orosdrabbade områden i Mellanöstern är verkligen att arbeta för en bättre framtid för långt fler än de som är direkt drabbade.

Ulf Carmesund, internationell sekreterare för Tro och Solidartitet, kommenterar:

- Vi i Socialdemokrater för Tro och Solidaritet arbetar för internationell solidaritet och global rättvisa. Att Raji Sourani och Palestinian Center for Human Rights nu får detta pris belyser vikten av att stärka medborgarrätt och ge tryggare vardagsliv för ett hårt prövat folk. Priset ger Raji Sourani ökade möjligheter att fortsätta sitt viktiga arbete.   

***

Right Livelihood Award delas årligen ut för att hedra och stödja de som erbjuder praktiska och exemplariska lösningar på de viktigaste utmaningarna världen står inför. Organisationen bakom priset är Right Livelihood Award Stiftelsen, en svensk allmännyttig stiftelse. www.rightlivelihood.org

För mer information

Peter Weiderud,
förbundsordförande
070-845 03 60 

Monica Pourshahidi, 
pressekreterare
070-339 13 20
monica@trosolidaritet.se 

______________________

Socialdemokrater för tro och solidaritet glöder för fred, frihet och rättvisa. Vi vårdar solidariteten och slåss mot orättvisorna, gärna tillsammans med dig. Vi vill bygga en hållbar värld där alla behövs, alla får plats och alla har samma rätt och värde.
Tro och solidaritet. Det är vi.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Att som Raji Sourani arbeta för rättssäkerhet och mänskliga rättigheter i Gaza är verkligen att arbeta för en bättre framtid för långt fler än de som är direkt drabbade
Peter Weiderud