Socialdemokrater för tro och solidaritet stödjer 'Kvinnobåt till Gaza'

Socialdemokrater för tro och solidaritet är för kontakter, dialog, samtal och möten som politisk metod. Det är först när vi människor träffas som världen kan förändras till det bättre. Alltså är vi starka motståndare till alla former av murar, stängsel och isolering. Att stänga in människor leder aldrig till något gott.

Kvinnor är på många håll i världen just instängda, isolerade. Situationen i Gaza är värre än på mycket länge: I Gaza lever nära 2 miljoner människor inspärrade, genom Israels och Egyptens blockad. Många av dem är kvinnor. Kvinnor i Gaza är därmed dubbelt utsatta – av blockaden och av ett patriarkalt samhällssystem i Palestina. Inte minst i det Hamasstyrda Gaza.

Alla fredliga metoder som kan utmana isolering och instängdhet måste vara välkomna. Alla är också välkomna att hitta fler sätt att försöka få till stånd möten och dialog, i olika delar av världen.

En organisation som hittat sin metod att försöka bryta isolering och blockad är Ship to Gaza.

Nu när blockaden av Gazaremsan har pågått i nästan tio år och får allt värre konsekvenser, lanserar Ship to Gaza ”Kvinnobåt till Gaza” (Women's ship to Gaza). Besättningen ombord kommer att bestå av bara kvinnor. Syftet är att visa på kvinnors ofta extra svåra förhållanden i vardagen. Samtidigt vill kampanjen belysa kvinnors viktiga roll i politisk kamp, i motståndet mot blockad, ockupation och förtryck.

Socialdemokrater för tro och solidaritet ställer oss bakom Ship to Gazas ambitioner med Kvinnobåt till Gaza. Vi står för att alla människor överallt ska ha mänskliga rättigheter och har flera gånger aktivt stött svenska Ship to Gaza, även genom deltagande ombord.

Blockaden av Gaza är fortfarande ett brott mot internationell rätt. Med mål att uppmärksamma och bryta denna blockad och kvinnors dubbla utsatthet, stödjer vi svenska Ship to Gaza också denna gång.

Se shiptogaza.se för mer information om Womens Boat to Gaza och Ship to Gaza Sverige. 

För mer information

Ulf Bjereld,
förbundsordförande
070-230 46 03

Monica Pourshahidi, 
pressekreterare
070-339 13 20
monica@trosolidaritet.se 

______________________

Socialdemokrater för tro och solidaritet glöder för fred, frihet och rättvisa. Vi vårdar solidariteten och slåss mot orättvisorna, gärna tillsammans med dig. Vi vill bygga en hållbar värld där alla behövs, alla får plats och alla har samma rätt och värde.
Tro och solidaritet. Det är vi.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media