Sommarjobb och Skatteverket ska stoppa kriminalitet i förorterna

Socialdemokrater för tro och solidaritet når nu Uppsala på sin valturné. Där kräver vi bland annat hårdare tag mot de kriminella gängen i samhällets toppskikt.

Socialdemokrater för tro och solidaritet har en utsläppsfri turné med elbil genom Sverige från Luleå i norr till Malmö i söder. Vi visar att det redan nu går att resa utan att förlita sig på fossila utsläpp, och att detta är riktningen för framtiden. I Uppsala håller vi torgmöte i Gottsunda centrum för att tala om Sverige som "vårt växande gemensamma hem". Det är ett svar på en allt hårdare retorik mot asylsökande och människor med bakgrund i andra delar av världen. Istället måste integrationsarbetet fokusera på att involvera människor och hjälpa dem känna att de har en plats i ett Sverige som de har gemensamt med alla andra.

- När vi pratar brottslighet är det fel att sätta fullt fokus på polis och kontroll. Ska vi åtgärda brotten måste vi börja med att stoppa utsattheten och segregationen som driver på brottsligheten. Då duger det inte med politik som bara handlar om skattesänkningar för de rikaste. Alla ska känna att de hör hemma i Sverige och har sin framtid här. Vi tror på dem och vi vill att alla ska lyckas, säger Joe Frans, valgeneral för Socialdemokrater för tro och solidaritet.

Samtidigt är Joe kritisk till att så mycket av den offentliga diskussionen handlar om brottslighet i de fattiga förorterna.

- Brott begås också i de rikaste förorterna, som också är hårt segregerade. Det är där som de stora beloppen försvinner. Samhället förlorar motsvarande 128 miljoner kronor om dagen i skattesmitning, enligt Skatteverket. Det motsvarar nästan lika mycket pengar som hela försvarsbudgeten. Den girigheten är långt mycket mer skadlig för samhället än brottslighet i de mer utsatta områdena, men den är mer diskret, säger Joe Frans.

Därför vill Tro och solidaritet investera 50 miljoner i ytterligare resurser varje år för att söka upp och beivra skattebrott. Vi föreslår också en sommarjobbsgaranti för alla unga som läser på gymnasiet, inte minst för att hjälpa unga som riskerar att fastna i sommarkriminalitet. Istället ska de få möjlighet till en meningsfull sysselsättning, viktiga kontakter och en slant på fickan. 

Vill du veta mer om våra förslag för att få bukt med kriminaliteten i samhällets topp och botten? 

Kom i kontakt med Joe Frans, ring på 070 200 95 22 eller mejla joe@trosolidaritet.se.

Vill du veta mer om Socialdemokrater för tro och solidaritet och vår valrörelse, ring Mattias Irving på 070 246 55 59, eller mejla mattias@trosolidaritet.se.

För mer information

Joe Frans,
valgeneral
070-200 95 22
joefrans@joefrans.se

Mattias Irving,
politisk sekreterare
070-246 55 59
mattias@trosolidaritet.se 

______________________

Socialdemokrater för tro och solidaritet glöder för fred, frihet och rättvisa. Vi vårdar solidariteten och slåss mot orättvisorna, gärna tillsammans med dig. Vi vill bygga en hållbar värld där alla behövs, alla får plats och alla har samma rätt och värde.

 www.trosolidaritet.se

Om oss

Vår rörelses uppgift är att samla socialdemokrater som vill förena sin religiösa övertygelse och tro med sitt politiska engagemang, Vi ska finnas i brytningen mellan tro och politik, vara en integrerad del av arbetarrörelsen och det socialdemokratiska arbetarepartiet, men också rotad i den gränsöverskridande ekumeniska rörelsen. Broderskapsrörelsen bildades för 80 år av och för dem som var för radikala för församlingen och för religiösa för arbetarekommunen. I uppbyggandet av folkhemmet bidrog Broderskapsrörelsen till att vaccinera mot högerinflytande i svensk kristenhet. Vår historiska uppgift har varit att påverka kristenheten till ökat ansvarstagande i omvandlingen av samhället och att påverka arbetarrörelsen både i dess syn på troende och i våra viktiga politiska frågor som socialpolitik, miljöfrågor och internationell solidaritet. Denna uppgift är allt jämt högaktuell, men måste alltid utgå från den verklighet vi lever i. I dagens Sverige finns stora grupper av utövande i ett flertal religioner. Kristna, muslimer, judar och andra religioner är en självklar del av dagens mångreligiösa Sverige. Därför har vi nu ändrat vår organisation till att vara för alla socialdemokrater med ett religiöst engagemang och vilja att vara hel i det politiska arbetet. Vi heter Socialdemokrater för tro och solidaritet. Vår politiska idé är utopisk. Den utgår från Guds gränslösa nåd och därmed varje människas okränkbarhet. Varje människa, oavsett vad hon har utsatts för, oavsett vad hon själv har gjort sig skyldig till, har rätt till nåd och förlåtelse, till upprättelse och ett värdigt liv. Vår uppgift är att bidra till att skapa politiska förutsättningar för denna upprättelse. Vår ambition är att gå vidare och i varje ny tid identifiera de politiska åtgärder som behövs och ta strid för dem. Vi tror att alla människor bär på en inneboende andlighet, som måste få möjlighet att komma till uttryck. Religionen är ett sätt att hantera moraliska och etiska frågor. Lika självklar som rätten att inte pådyvlas en religiös uppfattning är, tycker vi att rätten till möten med tro och andlighet är. Just anspråket på att alla delar av ens liv skall få samspela var en av orsakerna till att Broderskap bildades en gång i tiden. Som kristen och socialdemokrat ville man inte behöva dela upp sitt tänkande i en del som hade med tron att göra och en som hade med politiken att göra. Samma sak gäller också idag, men gäller också personer med annan tro. Vi har omkring 3000 medlemmar, finns respresenterade i 22 distrikt och drygt 100 lokalgrupper. Vidare finns Unga Troende Socialdemokrater som ett nätverk för våra unga medlemmar.

Prenumerera

Media

Media