Sverige kan styras utan inflytande från rasistiskt parti - när S går till val på eget manifest

Socialdemokraterna går till val med sitt eget valmanifest, men är beredda att ta ansvar för Sverige även i ett svårt parlamentariskt läge genom brett samarbete, även över blockgränserna om det krävs. Socialdemokrater för Tro och Solidaritet välkomnar dagens besked från partiledningen i regeringsfrågan efter riksdagsvalet nästa år, inte minst som det bromsar möjligheten för Sverigedemokraterna att vara vägmästare. 

Peter Weiderud, ordförande för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, välkomnar dagens besked från partiledningen i regeringsfrågan efter riksdagsvalet nästa år. 

- Detta är ett besked som ger väljarna största möjliga påverkan för regeringsbildningen, vilket är demokratiskt friskt, säger Peter Weiderud. Väljarna röster på partier, inte bara statsministrar, och varje enskilt val rymmer mängder av reflektioner och frågor som inte får banaliseras. Viktigt också med beskedet är Miljöpartiet är en naturlig samarbetspartner. Miljöpartiet har förmått fånga upp många av de moderna vänsterfrågorna och framstår i vårt land, liksom i övriga Europa, just som en naturlig långsiktig samarbetspartner med socialdemokratin.

-          Men det för mig viktigaste beskedet är den tydliga viljan att kunna samarbeta över blockgränserna. Blockpolitiken, med Sverigedemokraterna som vågmästare, ger detta extrema parti, med en människosyn som tydligt avviker från alla andra riksdagspartier, ett alldeles orimligt inflytande. Socialdemokrater för Tro och Solidaritet kan inte acceptera en socialdemokratiskt ledd regering som bygger på ett parlamentariskt underlag där Sverigedemokraterna är vågmästare. Det skulle riskera att föra både vårt land och parti i dansk/holländsk riktning.

-          Om vi Socialdemokrater, tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet, får över 50 procent kan blockpolitiken till nöds överleva ytterligare en mandatperiod. Men i ett läge där dessa tre hamnar strax under och Sverigedemokraterna alltjämt är vågmästare, ser jag det som naturligt att både vi och Folkpartiet är beredda att ta det parlamentariska ansvar som krävs för att Sverige kan kunna styras utan inflytande från ett rasistisk parti. Folkpartiet är det borgliga parti som tydligast stått upp mot Sverigedemokraternas människosyn. Jag ser också att den socialliberala tradition, som historiskt gjort samarbete med Socialdemokraterna möjligt, under senare år stärkts i Folkpartiet, i såväl riksdagsgrupp som ungdomsförbund.

För mer information

Peter Weiderud,
förbundsordförande
070-845 03 60 

Monica Pourshahidi, 
pressekreterare
0704-970 973
monica@trosolidaritet.se 

______________________

Socialdemokrater för tro och solidaritet glöder för fred, frihet och rättvisa. Vi vårdar solidariteten och slåss mot orättvisorna, gärna tillsammans med dig. Vi vill bygga en hållbar värld där alla behövs, alla får plats och alla har samma rätt och värde.
Tro och solidaritet. Det är vi.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Socialdemokrater för Tro och Solidaritet kan inte acceptera en socialdemokratiskt ledd regering som bygger på ett parlamentariskt underlag där Sverigedemokraterna är vågmästare. Vi välkomnar dagens besked från partiledningen i regeringsfrågan.
Peter Weiderud, ordförande Socialdemokrater för tro och solidaritet