Sverige måste fördöma Israels aktion mot Ship to Gaza

Report this content

Ship to Gazas svenskflaggade fisketrålare Marianne av Göteborg bordades i natt av den israeliska krigsmakten (IDF) omkring 100 sjömil från Gaza.

Blockaden mot Gaza är ett brott mot internationell rätt, utsätter befolkningen för svåra lidanden och utgör ett hinder för fredsprocessen. Israels bordning av svensk-norska fartyget Marianne av Göteborg på internationellt vatten i natt bryter mot folkrätten.

Socialdemokrater för tro och solidaritet förutsätter att Sverige och Margot Wallström fördömer Israels aktion och stödjer de svenska medborgare som nu fängslats i Israel.

_________________________________________________________________________________________________________

Kl 13.00 idag i Almedalen medverkar Socialdemokrater för tro och solidaritets internationella sekreterare Ulf Carmesund i ett samtal om blockaden mot Gaza: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/28601?redir=

För mer information

Ulf Bjereld,
förbundsordförande
070-230 46 03

Monica Pourshahidi, 
pressekreterare
070-339 13 20
monica@trosolidaritet.se 

______________________

Socialdemokrater för tro och solidaritet glöder för fred, frihet och rättvisa. Vi vårdar solidariteten och slåss mot orättvisorna, gärna tillsammans med dig. Vi vill bygga en hållbar värld där alla behövs, alla får plats och alla har samma rätt och värde.
Tro och solidaritet. Det är vi.

Taggar: