Syrien och Irak – rädda människorna och skydda mänsklighetens kulturarv

Report this content

Socialdemokrater för tro och solidaritet höll den 13-14 juni sitt förbundsårsmöte. Årsmötet beslutade bl a att förbundet ska arbeta för att fler liv ska kunna räddas och för ökat stöd till Syriens och Iraks hårt prövade befolkning. Insatser måste göras för att stoppa IS, bland annat genom att söka strypa deras ekonomi som nu stärks av handel med stulet kulturarv. Vi vill också se ökade insatser för att förhindra fortsatt demolering av mänsklighetens gemensamma minne, vårt kulturarv. 

Kriget, våldet, övergreppen, dödandet och ödeläggelsen i Syrien är nu inne på sitt fjärde år. Samtidigt rycker de extrema fundamentalisterna i IS fram i stora delar av Mellanösternregionen.

Istället för demokrati och fred blev resultatet av det USA-ledda störtandet av diktaturen i Irak och de militära ingripandena i andra områden till en möjlighet för kriminella med egna agendor och maktanspråk att ta mark i regionen. De militära insatserna då, har bidragit till svaga, splittrade stater och i princip laglöshet och kaos på många håll. Sådana stater, regioner och städer har visat sig vara lättintagliga för IS, inte minst som de kan locka med viss stabilitet.

Inför IS framryckningar, Assad-regimens dödande och de fortsatta striderna i Syrien tycks omvärlden idag stå handfallet. Europa ser också från läktarplats på när alltfler människor på flykt från Syrien, Irak och andra platser, drunknar i Medelhavet i sina försök att ta sig in i unionen för att få skydd. Att ta sig in i Europa på laglig väg är idag i princip inte möjligt.

Kaos tilltar och över 12 miljoner människor har drivits på flykt från Syrien och Irak, medan Europa stärker sitt gränsskydd och avvaktar. Den svenska regeringens insatser har bidragit till ett sent och otillräckligt, men dock uppvaknande inom EU.

IS har visat en fullständig och vidrig avsaknad av respekt för mänskligt liv och lidande. De — men även andra — har dessutom orsakat irreparabla skador på hela mänsklighetens minne: Vårt gemensamma kulturarv.

Aleppo, Palmyra, Hatra, Mosul, Ashur, Nimrud – det är platser som kunnat få oss att se hela mänskligheten och vår gemensamma historia. Dessa platser har, tillsammans med andra historiska lämningar i världen, kunnat fungera som tecken på alla människors sammanflätade liv. Det flertusenåriga kulturarv som nu förstörs, skjuts sönder och stjäls, är som ett konglomerat av människans kunnande och eviga strävan efter skönhet. Som människans tråd genom historien.

Att förstöra dessa mänsklighetens minnen, att medvetet förstöra dem som IS nu gör, är att medvetet radera miljoner och åter miljoner människors liv, som om de aldrig existerat. Det är att förstöra bevisen på vad vi människor kan åstadkomma tillsammans. Kvar blir bara våld och död. Som om mänskligheten fötts igår, i detta våld. Som att klippa sönder mänsklighetens tråd.

Lidandet, våldet och dödandet måste få ett slut. Människorna måste skyddas. Därutöver måste också vittnesmålen om mänsklighetens förmågor och gemensamma historia – kulturarvet – kunna skyddas.

Socialdemokrater för tro och solidaritet vill se:

  • ett ökat svenskt och internationellt tryck på regimen i Syrien, och på de aktörer som förser parterna i Syrien med vapen och upprätthåller regimens ekonomi,
  • ett ökat humanitärt bistånd till Syriens och Iraks flyktingar.
  • en ökad flyktingkvot för människor på flykt från krigets Syrien och från IS härjningar,
  • att legala vägar omgående upprättas för att människor från Syrien och Irak ska kunna söka rättmätig asyl inom EU,
  • ekonomiskt och praktiskt stöd för demokratisk utveckling i Irak och för att skydda de drabbade, inte minst regionens minoriteter - kristna, yezider m fl,
  • ökade internationella insatser för att kunna strypa IS ekonomi, deras möjligheter att sälja olja osv.,
  • ökade insatser – i Sverige och internationellt – för att stoppa den illegala handeln med stulet kulturarv, som just nu också är en betydande del av IS ekonomi,
  • ett aktivt svenskt stöd för Unescos arbete med att kunna granska förstörelse av kulturarv som krigsbrott.

För mer information

Ulf Bjereld,
förbundsordförande
070-230 46 03

Monica Pourshahidi, 
pressekreterare
070-339 13 20
monica@trosolidaritet.se 

______________________

Socialdemokrater för tro och solidaritet glöder för fred, frihet och rättvisa. Vi vårdar solidariteten och slåss mot orättvisorna, gärna tillsammans med dig. Vi vill bygga en hållbar värld där alla behövs, alla får plats och alla har samma rätt och värde.
Tro och solidaritet. Det är vi.

Taggar: