Tro och solidaritet mobiliserar inför valet!

Socialdemokrater för tro och solidaritet satsar under valåret på ett hoppfullt budskap om Sverige som "vårt växande hem", med fokus på migrations-, rättvise- och miljöfrågor.

Med start på tisdagen den 27 februari reser Tro och solidaritets valgeneral Joe Frans runt till ett dussin olika städer i Sverige för att mobilisera i förbundet inför valet.

Förbundet har lagt upp en valstrategi som bygger på ett hoppfullt tilltal i en oviss tid. Vi ska visa att samhället går att förändra, och att vi tillsammans kan bygga ett Sverige som är tryggare, mer rättvist och som upplevs som ett verkligt gemensamt hem för alla som bor här, ett hem där alla har lika rättigheter och rättvisa möjligheter.

Den kriminalitet som utgör den enskilt största belastningen på samhällsekonomin är skatteflykten: Panamapappren visar att motsvarande en hel försvarsbudget, 46 miljarder kronor, lämnar Sverige varje år. Pengar som hade kunnat gå till kraftfulla reformer för rättsväsende, välfärd och miljö.

Därför har Socialdemokrater för tro och solidaritet sammanställt en "bonusbudget" som kommer att presenteras under valåret, där vi lägger fram en lång rad förslag för hur vi tycker att de pengarna borde användas till att förändra samhället, istället för att undanhållas från det gemensamma.

Vi kommer att beskriva ett Sverige där klyftorna och otryggheten minskar genom kraftfulla sociala investeringar. Där mångfald blir en styrka genom att vi lyfter människor in i en rättvis gemenskap där de får verktyg och möjligheter att bidra till samhället. Där grön nyindustrialisering skapar smarta lösningar på framtidens utmaningar, där allt större städer måste försörjas med mat och energi, och fundamentalt nya sätt att tänka behöver etableras för hur vi hanterar avfall och materialframställning.

Valturnén börjar med en kvälls valpepp i Stockholm, och kommer sedan att gå till bland annat Malmö, Göteborg, Jönköping, Umeå, Karlstad och Luleå.

- Jag ser fram emot att träffa våra medlemmar runtom i Sverige och få prata politik tillsammans. Vi satsar mycket på valet i år och vi tror att vi både kan förstärka och komplettera partiets valarbete genom att tillföra det som gör oss unika i Tro och solidaritet, säger Joe Frans.

För mer information

Joe Frans,
valgeneral
070-200 95 22
joefrans@joefrans.se

Mattias Irving,
politisk sekreterare
070-246 55 59
mattias@trosolidaritet.se 

______________________

Socialdemokrater för tro och solidaritet glöder för fred, frihet och rättvisa. Vi vårdar solidariteten och slåss mot orättvisorna, gärna tillsammans med dig. Vi vill bygga en hållbar värld där alla behövs, alla får plats och alla har samma rätt och värde.

www.trosolidaritet.se

Om oss

Vår rörelses uppgift är att samla socialdemokrater som vill förena sin religiösa övertygelse och tro med sitt politiska engagemang, Vi ska finnas i brytningen mellan tro och politik, vara en integrerad del av arbetarrörelsen och det socialdemokratiska arbetarepartiet, men också rotad i den gränsöverskridande ekumeniska rörelsen. Broderskapsrörelsen bildades för 80 år av och för dem som var för radikala för församlingen och för religiösa för arbetarekommunen. I uppbyggandet av folkhemmet bidrog Broderskapsrörelsen till att vaccinera mot högerinflytande i svensk kristenhet. Vår historiska uppgift har varit att påverka kristenheten till ökat ansvarstagande i omvandlingen av samhället och att påverka arbetarrörelsen både i dess syn på troende och i våra viktiga politiska frågor som socialpolitik, miljöfrågor och internationell solidaritet. Denna uppgift är allt jämt högaktuell, men måste alltid utgå från den verklighet vi lever i. I dagens Sverige finns stora grupper av utövande i ett flertal religioner. Kristna, muslimer, judar och andra religioner är en självklar del av dagens mångreligiösa Sverige. Därför har vi nu ändrat vår organisation till att vara för alla socialdemokrater med ett religiöst engagemang och vilja att vara hel i det politiska arbetet. Vi heter Socialdemokrater för tro och solidaritet. Vår politiska idé är utopisk. Den utgår från Guds gränslösa nåd och därmed varje människas okränkbarhet. Varje människa, oavsett vad hon har utsatts för, oavsett vad hon själv har gjort sig skyldig till, har rätt till nåd och förlåtelse, till upprättelse och ett värdigt liv. Vår uppgift är att bidra till att skapa politiska förutsättningar för denna upprättelse. Vår ambition är att gå vidare och i varje ny tid identifiera de politiska åtgärder som behövs och ta strid för dem. Vi tror att alla människor bär på en inneboende andlighet, som måste få möjlighet att komma till uttryck. Religionen är ett sätt att hantera moraliska och etiska frågor. Lika självklar som rätten att inte pådyvlas en religiös uppfattning är, tycker vi att rätten till möten med tro och andlighet är. Just anspråket på att alla delar av ens liv skall få samspela var en av orsakerna till att Broderskap bildades en gång i tiden. Som kristen och socialdemokrat ville man inte behöva dela upp sitt tänkande i en del som hade med tron att göra och en som hade med politiken att göra. Samma sak gäller också idag, men gäller också personer med annan tro. Vi har omkring 3000 medlemmar, finns respresenterade i 22 distrikt och drygt 100 lokalgrupper. Vidare finns Unga Troende Socialdemokrater som ett nätverk för våra unga medlemmar.

Prenumerera

Media

Media