Ulf Bjereld föreslås som ny förbundsordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet

Valberedningen för Socialdemokrater för tro och solidaritet föreslår Ulf Bjereld till ny förbundsordförande. Beslutet fattas av förbundsårsmötet den 13-14 juni, då samtidigt nuvarande ordföranden Peter Weiderud lämnar sitt uppdrag efter tio år.

Ulf Bjereld är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Han har varit ledamot av vår förbundsstyrelse sedan 2005 och är där bl.a. ansvarig för förbundets internationella frågor.

Anna-Carin Magnusson är sammankallande i valberedningen:

— Distrikt och grupper hade nominerat tre mycket kompetenta kandidater till posten som förbundsordförande. Efter en nogsam process har valberedningen nu enigt beslutat att föreslå Ulf Bjereld till ny förbundsordförande. Vi ser att Ulfs erfarenhet, kompetens och vilja till att utveckla förbundet för framtiden kommer att leda förbundet framåt. Med sin kunnighet i internationella frågor, sin grundtrygghet i förbundets nya inriktning och vilja att utveckla jämställdhets- och miljöfrågor kan vi se morgondagen an med Ulf Bjereld som förbundsordförande.

Ulf Bjereld säger i en kommentar:

Jag är glad och stolt över att en enhällig valberedning föreslagit mig som ordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet, och över det stöd och förtroende som så många medlemmar uttryckt under processen.

De senaste åren har förbundet moderniserats genom att öppnas upp för fler än kristna. Om jag väljs till ordförande vill jag befästa det steget. Jag vill också verka för att förbundet sätter skarpare avtryck i det samhällspolitiska samtalet och i den politiska opinionsbildningen. Förbundet - och vårt parti - måste bli mer relevant, inte minst bland alla dem som är unga, har hjärtat till vänster och som brinner för frågor kring antirasism, internationell solidaritet, jämlikhet och feminism.


Ulf Bjereld finns under dagen tillgänglig för frågor från media:

031 - 786 12 40 , 070-230 46 03


För mer information:

Anna-Carin Magnusson, sammankallande i valberedningen

070-525 05 02

Monica Pourshahidi, pressekreterare

070-339 13 20

Hans Josefsson, förbundssekreterare

08-544 553 31

______________________

Socialdemokrater för tro och solidaritet glöder för fred, frihet och rättvisa. Vi vårdar solidariteten och slåss mot orättvisorna, gärna tillsammans med dig. Vi vill bygga en hållbar värld där alla behövs, alla får plats och alla har samma rätt och värde.
Tro och solidaritet. Det är vi.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Om jag väljs till ordförande vill jag verka för att förbundet sätter skarpare avtryck i det samhällspolitiska samtalet och i den politiska opinionsbildningen. Förbundet - och vårt parti - måste bli mer relevant, inte minst bland alla dem som är unga, har hjärtat till vänster och som brinner för frågor kring antirasism, internationell solidaritet, jämlikhet och feminism.
Ulf Bjereld