Vapenexporten vid politisk brytpunkt

Report this content

- Totalförförsvarets Forskningsinstituts långtgående samarbete med Saudiarabien har fört svensk vapenexportpolitik till en allvarlig politisk brytpunkt, som måste få konsekvenser för framtiden. Historien riskerar trovärdigheten i vår vapenexportpolitik och drabbar också Sveriges anseende i världen, säger Peter Weiderud, ordförande för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, som redan 2005 reste invändningar gentemot samarbetsavtalet med Saudiarabien (läs mer om det här) i en kommentar till Försvarets Forskningsinstituts (FOI) samarbete med Saudiarabien.

Vapenexportaffärer rymmer alltid svåra avväganden mellan vårt ansvar för fred och mänskliga rättigheter å ena sidan, och jobb, stora vinster, snäva säkerhetspolitiska intressen och prestige å den andra.

- Även om lagstiftningen succesivt förfinas för att hantera dessa avväganden, visar det nu avslöjade samarbetet på att implementeringen ofta handlar om att kringgå lagstiftningen, påpekar Weiderud. De berörda myndigheterna har en inneboende strävan att söka en annan avvägning och här har regeringen inte klarat den politiska styrningen.

- Det som nu krävs är ett kraftfullt stärkande av den parlamentariska styrningen av vapenexportpolitiken, säger Peter Weiderud och avslutar:  Riksdagen har ett ansvar för att återupprätta det folkliga förtroendet för vapenexportpolitiken. 

För mer information

Peter Weiderud,
förbundsordförande
070-845 03 60 

Lars G Linder, 
Förbundssekreterare/presskontakt
08-545 553 31
lars@trosolidaritet.se 

______________________

Socialdemokrater för tro och solidaritet hette tidigare Broderskapsrörelsen. Vi är en rörelse för alla socialdemokrater - oavsett religiös tro - som bejakar religion. Vi bildades för mer än 80 år sedan för att troende människor skulle kunna ta med hela sig i det politiska arbetet. Sedan dess har Sverige förändrats - att vara troende är inte längre detsamma som att vara kristen - därför är vi idag en multireligiös rörelse. Vi vill att alla ska kunna vara sig själva i såväl Sverige som det socialdemokratiska partiet. Vår utgångspunkt är densamma som när vi bildades, och vi följer med när verkligheten förändras.

Socialdemokrater för tro och solidaritet är lite rödare, lite grönare. Vi är radikala troende som glöder för fred, solidaritet och rättvisa.

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Nu krävs ett kraftfullt stärkande av den parlamentariska styrningen av vapenexportpolitiken
Peter Weiderud