Vapenexporten vid politisk brytpunkt

- Totalförförsvarets Forskningsinstituts långtgående samarbete med Saudiarabien har fört svensk vapenexportpolitik till en allvarlig politisk brytpunkt, som måste få konsekvenser för framtiden. Historien riskerar trovärdigheten i vår vapenexportpolitik och drabbar också Sveriges anseende i världen, säger Peter Weiderud, ordförande för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, som redan 2005 reste invändningar gentemot samarbetsavtalet med Saudiarabien (läs mer om det här) i en kommentar till Försvarets Forskningsinstituts (FOI) samarbete med Saudiarabien.

Vapenexportaffärer rymmer alltid svåra avväganden mellan vårt ansvar för fred och mänskliga rättigheter å ena sidan, och jobb, stora vinster, snäva säkerhetspolitiska intressen och prestige å den andra.

- Även om lagstiftningen succesivt förfinas för att hantera dessa avväganden, visar det nu avslöjade samarbetet på att implementeringen ofta handlar om att kringgå lagstiftningen, påpekar Weiderud. De berörda myndigheterna har en inneboende strävan att söka en annan avvägning och här har regeringen inte klarat den politiska styrningen.

- Det som nu krävs är ett kraftfullt stärkande av den parlamentariska styrningen av vapenexportpolitiken, säger Peter Weiderud och avslutar:  Riksdagen har ett ansvar för att återupprätta det folkliga förtroendet för vapenexportpolitiken. 

För mer information

Peter Weiderud,
förbundsordförande
070-845 03 60 

Lars G Linder, 
Förbundssekreterare/presskontakt
08-545 553 31
lars@trosolidaritet.se 

______________________

Socialdemokrater för tro och solidaritet hette tidigare Broderskapsrörelsen. Vi är en rörelse för alla socialdemokrater - oavsett religiös tro - som bejakar religion. Vi bildades för mer än 80 år sedan för att troende människor skulle kunna ta med hela sig i det politiska arbetet. Sedan dess har Sverige förändrats - att vara troende är inte längre detsamma som att vara kristen - därför är vi idag en multireligiös rörelse. Vi vill att alla ska kunna vara sig själva i såväl Sverige som det socialdemokratiska partiet. Vår utgångspunkt är densamma som när vi bildades, och vi följer med när verkligheten förändras.

Socialdemokrater för tro och solidaritet är lite rödare, lite grönare. Vi är radikala troende som glöder för fred, solidaritet och rättvisa.

Taggar:

Om oss

Vår rörelses uppgift är att samla socialdemokrater som vill förena sin religiösa övertygelse och tro med sitt politiska engagemang, Vi ska finnas i brytningen mellan tro och politik, vara en integrerad del av arbetarrörelsen och det socialdemokratiska arbetarepartiet, men också rotad i den gränsöverskridande ekumeniska rörelsen. Broderskapsrörelsen bildades för 80 år av och för dem som var för radikala för församlingen och för religiösa för arbetarekommunen. I uppbyggandet av folkhemmet bidrog Broderskapsrörelsen till att vaccinera mot högerinflytande i svensk kristenhet. Vår historiska uppgift har varit att påverka kristenheten till ökat ansvarstagande i omvandlingen av samhället och att påverka arbetarrörelsen både i dess syn på troende och i våra viktiga politiska frågor som socialpolitik, miljöfrågor och internationell solidaritet. Denna uppgift är allt jämt högaktuell, men måste alltid utgå från den verklighet vi lever i. I dagens Sverige finns stora grupper av utövande i ett flertal religioner. Kristna, muslimer, judar och andra religioner är en självklar del av dagens mångreligiösa Sverige. Därför har vi nu ändrat vår organisation till att vara för alla socialdemokrater med ett religiöst engagemang och vilja att vara hel i det politiska arbetet. Vi heter Socialdemokrater för tro och solidaritet. Vår politiska idé är utopisk. Den utgår från Guds gränslösa nåd och därmed varje människas okränkbarhet. Varje människa, oavsett vad hon har utsatts för, oavsett vad hon själv har gjort sig skyldig till, har rätt till nåd och förlåtelse, till upprättelse och ett värdigt liv. Vår uppgift är att bidra till att skapa politiska förutsättningar för denna upprättelse. Vår ambition är att gå vidare och i varje ny tid identifiera de politiska åtgärder som behövs och ta strid för dem. Vi tror att alla människor bär på en inneboende andlighet, som måste få möjlighet att komma till uttryck. Religionen är ett sätt att hantera moraliska och etiska frågor. Lika självklar som rätten att inte pådyvlas en religiös uppfattning är, tycker vi att rätten till möten med tro och andlighet är. Just anspråket på att alla delar av ens liv skall få samspela var en av orsakerna till att Broderskap bildades en gång i tiden. Som kristen och socialdemokrat ville man inte behöva dela upp sitt tänkande i en del som hade med tron att göra och en som hade med politiken att göra. Samma sak gäller också idag, men gäller också personer med annan tro. Vi har omkring 3000 medlemmar, finns respresenterade i 22 distrikt och drygt 100 lokalgrupper. Vidare finns Unga Troende Socialdemokrater som ett nätverk för våra unga medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Nu krävs ett kraftfullt stärkande av den parlamentariska styrningen av vapenexportpolitiken
Peter Weiderud