10 000 färre jobb utannonserade under maj - (s) kräver åtgärdsprogram

Enligt AMS månadsstatistik som presenterades under förmiddagen utannonserades under maj månad nästan 10 000 färre jobb i Stockholms Stad än under samma period förra året. Nu kräver Carin Jämtin oppositionsborgarråd (s) att staden kraftsamlar för att klara en stundande lågkonjunktur.- Nu ser vi hur arbetsmarknaden vänder. Den här kraftiga minskningen i antalet lediga jobb kommer att drabba nybakade studenter och nyutexaminerade. Nu krävs aktiva insatser från både AMS och Stockholm Stads sida för att mildra effekterna av en kommande lågkonjunktur, säger Carin Jämtin oppositionsborgarråd (s).

Socialdemokraterna har tillsammans med vänstern och miljöpartiet till kommunstyrelsen föreslagit att staden ska ta fram en handlingsplan för hur staden ska hantera ett sämre ekonomiskt läge. Något som den borgerliga majoriteten har avslagit.

- Det handlar både om att ta ett ansvar för stadens ekonomi och att redan nu sätta in åtgärder för att motverka en ökande arbetslöshet. Låt oss agera medan tid finns, istället för att vänta tills problemen har växt sig stora, avslutar Carin Jämtin.

För mer information, kontakta:

John Zanchi Pressekreterare 0761-229 199

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera