25 miljoner till ordningsvakter och kameror i ny trygghetssatsning

Nu lanserar den socialdemokratiskt ledda majoriteten i Stockholms stad en ny trygghetssatsning. Ordningsvakter i mobila team ska kunna röra sig över hela staden kombinerat med en satsning på övervakningskameror i samråd med polisen.

- Vi ser att det finns en ökad oro i det offentliga rummet. Nu flyttar vi fram positionerna och presenterar ett nytt sätt för staden att agera trygghetsskapande och stärka sin närvaro där det behövs och när det behövs, säger Karin Wanngård (S), finansborgarråd Stockholm

20 miljoner till ordningsvakter i mobila team

Satsningen möjliggör för team av mobila ordningsvakter att sättas in när behov uppstår. En ny flexibel lösning som utgår från bedömningar av stadens säkerhetsdirektör i samarbete med polisen.

- Under mandatperioden har staden kraftigt ökat anlitandet av ordningsvakter, nu adderar vi mobila team som ytterligare resurs, säger Karin Wanngård (S), finansborgarråd Stockholm

Ett typexempel är när polisen lämnar en brottsplats men det fortfarande finns behov av offentlig lugnande närvaro. Vakterna ska inte ersätta poliser men kan komplettera i ett trygghetsskapande arbete.

- Det här är ett komplement till de stora satsningarna på trygghetsfond och sociala investeringar vi redan gjort. Polisen ska få resurser att agera mot gängen medan ordningsvakterna stärker stadens närvaro. Samtidigt ska stadens sociala insatser stoppa rekryteringen in i kriminalitet, säger Karin Wanngård (S), finansborgarråd Stockholm

5 miljoner till fler övervakningskameror

I satsningens andra del ska kameror placeras ut på strategiskt viktiga platser i samråd med polisen. Det här är första gången staden gör den här typen av satsning och syftet är att avskräcka från brott samt att möjliggöra bättre bevisföring.

- I våra samtal med polisen har vi tagit fasta på behovet av fler kameror på utvalda platser. Den här satsningen görs i nära samarbete med polisen i en ny offensiv mot de kriminella gängen, säger Karin Wanngård (S), finansborgarråd Stockholm

Presskontakter:

Tomas Gustavsson, tomas.gustavsson@stockholm.se, 076-122 91 99

Gabriel Dahlabnder, gabriel.dahlander@stockholm.se, 076-122 91 86

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera