80 000 nya jobb i Stockholm till 2020

Fram till 2020 förväntas 80 000 nya jobb skapas i Stockholms stad, visar en ny prognos från Stockholms stads stadsledningskontor. Den största ökningen av sysselsättningstillfällen förväntas ske inom företagstjänster, handeln och hotell- och restaurangbranschen. Stor brist på arbetskraft väntas enligt prognoserna framförallt inom vård och omsorg där sjuksköterskor och undersköterskor är de tydligaste bristyrkena. Inom utbildningssektorn väntas också en stor brist på lärare på alla nivåer från förskola till gymnasieskola. Totalt förväntas antalet syselsatta inom Stockholms stad vara cirka 716 000 personer till år 2020.

- Det senaste året har arbetslösheten sjunkit i hela Stockholm och nu ser vi en fortsatt stark sysselsättningstillväxt de kommande åren. För att hålla i den positiva trenden måste vi vässa matchningen på arbetsmarknaden och bli mycket bättre på att ta tillvara på utrikesföddas kompetens, säger arbetsmarknadsborgarrådet Emilia Bjuggren (S)

- Vi vet att det är många som arbetar i yrken och sektorer som inte motsvarar deras kvalifikationer och det är ett slöseri med kompetens. Därför behövs mer riktade satsningar på vuxenutbildning och yrkesvux, fler platser inom yrkeshögskolan och höskolan, samt förbättrade valideringsmöjligheter. Vi har också startat två nya jobbtorg och arbetar aktivt med snabbspår för olika yrkesgrupper för att korta tiden till examen. Ett exempel är yrkesinriktad SFI, där svenska och yrkesutbildningar läses parallellt. Den satsningen kan förkorta tiden till examen med så mycket som tre år, fortsätter Emilia Bjuggren (S)

Presskontakt: Mika Metso, 076-122 92 47

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar