Barnfattigdomen minskar i Stockholm

En ny rapport från Rädda barnen visar att barnfattigdomen minskar i Stockholm. Den största minskningen finns i stadsdelar med en hög ekonomisk utsatthet bland barnfamiljer, exempelvis Rinkeby-Kista (-11,8 procentenheter) och Spånga-Tensta (-10,5 procentenheter).

- Vi vet att det går bra för Stockholm, men det är också viktigt att det kommer alla stockholmare till del. När Stockholm växer ekonomiskt måste välståndet också fördelas. Inget barn ska växa upp i fattigdom, säger Emilia Bjuggren (S) arbetsmarknadsborgarråd Stockholm.

Rapporten visar utvecklingen mellan 2011 – 2016 och trots minskningen visar den på stora skillnader mellan stadsdelarna. Andelen barn som lever i ekonomisk fattigdom är lägst på Kungsholmen (2,8 procent) och högst i Rinkeby-Kista med (24,8 procent).

- Segregationen är Stockholms största utmaning, att minska skillnaderna mellan stadsdelarna är det viktigaste steget mot att skapa ett Stockholm för alla, säger Emilia Bjuggren (S) arbetsmarknadsborgarråd Stockholm.

Den största minskningen ses i stadsdelar med en hög ekonomisk utsatthet bland barnfamiljer: Rinkeby-Kista (- 11,8 procentenheter) och Spånga-Tensta (- 10,5 procentenheter). I samtliga stadsdelar har barnfattigdomen minskat med cirka en tredjedel.

Mer information

Rädda Barnens rapport BARNFATTIGDOM I SVERIGE

Presskontakt Emilia Bjuggren: Gabriel Dahlander 076-122 91 86

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera

Media

Media