Beslut: 22 miljoner för snabbare etablering av nyanlända

Arbetsmarknadsnämnden i Stockholms stad har beslutat om ytterligare insatser för snabbare etablering av nyanlända. Totalt satsas 22 miljoner kronor på utbildningsplatser där SFI och yrkesutbildning kombineras, uppsökande arbete samt fler Stockholmsjobb. Insatserna syftar till att nyanlända snabbare ska komma i arbete samt matchas mot de rekryteringsbehov som finns i staden. 

Med de här åtgärderna tar vi krafttag för att skapa snabbast möjliga vägar till jobb och etablering för nyanlända i Stockholm. Våra nya stockholmare ska rustas för att jobba och ha en egen försörjning. Nu satsar vi på utbildningar där man lär sig språk och jobb samtidigt för att snabbare komma ut i arbetslivet och genomför riktade insatser mot nyanlända kvinnor och andra vi ser har svårt att komma in på arbetsmarknaden, säger Mirja Räihä (s), borgarråd med ansvar för arbetsmarknadsfrågor.

Satsningar på snabbare etablering av nyanlända

YFI och kombinerade utbildningar  +8 mnkr 

Uppsökande arbete mot nyanlända kvinnor  + 4 mnkr

Fler Stockholmsjobb och extratjänster, ökad handledning  + 6 mnkr

- Förstärkt studie- och yrkesvägledning  + 4 mnkr

Summa:   22 mnkr

Ytterligare 13,2 mnkr satsas för att möjliggöra fler barn i förskolan samt i introduktionsförskolor.

Presskontakt: Tomas Gustavsson, tomas.gustavsson@stockholm.se, 076-122 91 99

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera

Dokument & länkar