Carin Jämtin kommenterar den moderatstyrda majoritetens bokslut- Arbetslösheten ökar i Stockholm. Under perioden september 2008 till februari 2009 varslades 6025 personer vilket är en ökning med 420 % jämfört med samma period ett år tidigare. Och då ska vi komma ihåg att Stockholms arbetsmarknad inte har den karaktären att arbetslösheten syns direkt i varselsiffror. Konsulter och ej förlängda tillfälliga anställningar varslas inte.

- Nu behöver vi kraftsamla och investera i Stockholm och stockholmarna för att motverka den stigande arbetslösheten och samtidigt stärka vår konkurrenskraft. Då kan vi stå väl rustade när konjunkturen vänder. Det är sorgligt att antalet påbörjade lägenheter per år har mer än halverats och att antalet platser på komvux har minskat kraftigt samtidigt som allt fler vill höja sin kompetens.

- Jag ser också stora kvalitetsbrister inom viktiga välfärdsverksamheter som är avgörande i vardagen för barn och äldre i vår kommun. Barngrupperna i förskolan är för stora i 12 av 14 stadsdelar. Antalet förskolelärare minskar. Resultaten i gymnasieskolan är sämre i dag än 2006 och andelen lärare per elev minskar.

Prenumerera