Emilia Bjuggren: ”Mitt förtroende för Astar att bedriva sfi är förbrukat”

Utredningen av sfi-anordnaren Astar i Stockholm, som också uppmärksammats av TV4-programmet Kalla Fakta, visar på omfattande brister i efterföljelse av avtalet med Stockholms stad. Utifrån detta har Arbetsmarknadsförvaltningen idag fattat beslut om att omedelbar rättelse avkrävs från Astar. Vite avkrävs Astar tills samtliga rättelser genomförts. Har bolaget inte genomfört samtliga rättelser före 30 maj kan staden häva avtalet.  Det tidigare beslutet om intagningsstopp till Astars två sfi-skolor i Stockholm kvarstår tills alla brister är åtgärdade.

Mitt förtroende för Astar AB att bedriva sfi-verksamhet är förbrukat. Att nyanlända stockholmare får sfi-utbildning av hög kvalitet är helt avgörande för att möjliggöra snabb etablering, integration och jobb. Nu åläggs Astar vite och får en kort tidsfrist på sig att rätta bristerna innan staden kan säga upp avtalet. Staden måste bli hårdare i avtalsuppföljningen och genomföra fler oanmälda besök. Men för att vi ska kunna agera ännu tydligare mot bolag som missköter sig på det här sättet behöver också lagstiftningen förbättras både på upphandlingsområdet och för att begränsa vinsterna i välfärden, säger Emilia Bjuggren (s), Arbetsmarknadsborgarråd i Stockholms stad.

Mer information: Pressmeddelande från Arbetsmarknadsförvaltningen Stockholms stad

Presskontakt: Gabriel Dahlander 076-122 91 86

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera

Media

Media