För andra året i rad: Stockholm långt ifrån bostadsmålen

Report this content

Stockholms borgerliga majoritet har för andra året i rad misslyckats med att nå bostadsmålet. För år 2020 lyckades majoriteten endast anta 64 procent av årsmålet om 10 00 bostäder i detaljplan. För år 2019 lyckades man bara nå drygt hälften, 53 procent av årsmålet. Att staden tar fram nya detaljplaner för bostäder är en förutsättning för att hålla igång bostadsbyggandet i Stockholm. Att den borgerliga majoriteten för andra året i rad misslyckas med att nå målet riskerar därmed att påverka bostadsbyggandet negativt kommande år. De låga siffrorna riskerar även leda till att Stockholms stad missar det övergripande målet om att bygga 140 000 nya bostäder till 2030, ett mål som det råder bred politisk enighet kring.

– Att den borgerliga majoriteten återigen inte når bostadsmålet är allvarligt eftersom det påverkar bostadsbyggandet flera år framåt. Partierna i majoriteten har svårt att enas om nya bostäder. Man ligger på ca 2000 färre antagna bostäder i genomsnitt per år i plan, jämfört med genomsnittet per år under föregående mandatperiod när Socialdemokraterna ansvarade för bostadsförsörjningen. Det säger Jan Valeskog (S), oppositionsborgarråd i en kommentar.

– Samtidigt driver majoriteten på utförsäljningen av allmännyttan och sänker kraftigt målet för hur många bostäder allmännyttan ska bygga. Sammantaget innebär det här fler missade mål och färre nya bostäder åt stockholmarna. Säger Jan Valeskog (S).

Bakgrund:

Årsmål antagna bostäder i detaljplan 2020: 10 000

Antagna bostäder i detaljplan 2020: 6 344

Årsmål antagna bostäder i detaljplan 2019: 10 000

Antagna bostäder i detaljplan 2019: 5 322

Mål nya bostäder allmännyttan

2021: 600

2020: 1500

2019: 2000

2018: 3000

Presskontakt: Tomas Gustavsson, tomas.gustavsson@stockholm.se, 076-122 91 99

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar