Förskoletillsyn skärps, men det räcker inte!

Som svar på en motion från socialdemokraterna i utbildningsnämnden presenterade idag utbildningsförvaltningen förslag om skärpt tillsyn av enskilda förskolor. Bakgrunden är de missförhållanden som uppdagats den senaste tiden. Bland annat dömdes nyligen chefen för ett privat företag som driver sju förskolor i Tensta och Rinkeby för grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott.- Idag tvingas Stockholm Stad fortsätta betala ut pengar till minst tre förskolor vars tillstånd dragits in, i väntan på en juridisk process. Det är inte rimligt. Lotta Edholm borde tillskriva sin partikamrat utbildningsminister Jan Björklund och kräva att regeringen ändrar lagen så att kommunen kan stoppa utbetalningar direkt när tillstånd dras in.

- Vi måste få verktygen att verkligen se till att skattebetalarnas pengar inte hamnar i fel fickor, utan att de går till en bra förskola för Stockholms barn, avslutar Roger Mogert (s).

Utöver de förslag som presenterats idag föreslår vi följande skarpare åtgärder;

1. Utreda möjligheten till införande av ekonomiska sanktionsmöjligheter mot företag som bryter mot reglerna 2. Ställa krav på kollektivavtal vid upphandlingar 3. Ställa samma krav på kvalitet, oavsett driftsform 4. Stockholm Stad bör uppvakta regeringen med krav om ändrade regler så att pengar inte behöver fortsätta betalas ut till förskoleverksamheter som fått sina tillstånd indragna, 5. Ställa krav på oberoende, av kommunen godkända, revisorer

Utbildningsnämnden har tidigare beslutat att återkalla tillstånden för följande tre förskolor;

Svenska interkulturella förskolan (beslut 28 september 2007) Bismilahi förskola AB (beslut 13 mars 2008) Amaana ekonomisk förening (beslut 28 april 2008 )

Samtliga dessa får fortfarande bidrag från kommunen. Totalt har cirka 9,8 miljoner kronor betalats ut sen tillstånden återkallats.

För mer information, kontakta:

John Zanchi Pressekreterare 0761-229 199

Bifogat återfinns den motion som legat till grund för förslagen om skarpare tillsyn.

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera