Förslag från S: ”Inför extra hälsosamtal för högstadieeleverna”

Report this content

Situationen för barn och unga runt om i landet är mycket allvarlig. Det visar en rapport från BRIS. Pandemins effekter har medfört samhällsförändringar som påverkat barns liv negativt. Särskilt drabbade är de barn som redan innan pandemin befunnit sig i en utsatt situation. I Stockholm var den psykiska ohälsan och otryggheten hos elever ett växande problem redan innan pandemin. I Stockholmsenkäten 2020 syntes en mycket oroande utveckling där särskilt unga flickors psykiska hälsa blir allt sämre. Stockholms stad ska via elevhälsan erbjuda stöd och hjälp. Socialdemokraterna i Stockholms stadshus föreslår att elevhälsan direkt förstärks för att kunna erbjuda elever det stöd som krävs. Socialdemokraterna föreslår vidare att alla skolor genomför ett obligatoriskt extra hälsosamtal med samtliga elever under högstadiet.

– När den psykiska ohälsan ökar bland barn och unga måsta alla goda krafter hjälpas åt, det gäller självklart också kommunen. Varje elev har rätt att få stöd och hjälp för att må bättre. Det kräver givetvis att staden skjuter till nödvändiga resurser, det går inte att vänta utan staden måste agera nu. Det säger Kadir Kasirga (S), oppositionsborgarråd i en kommentar.

– Pandemin har inneburit svåra påfrestningar för eleverna. Distansundervisning och nedstängda aktiviteter har kraftigt minskat de sociala relationerna. Stadens undersökning visar att vi måste bli mycket bättre på att tidigt fånga upp de barn som mår dåligt. Ett sätt är att införa extra hälsosamtal för eleverna under högstadiet. Säger Kadir Kasirga.

Socialdemokraterna i Stockholms stadshus förslag:

  • Alla skolor ska ha ett eget elevhälsoteam där samtliga av elevhälsans professioner har en anställningsgrad anpassad efter antalet elever. Ett riktvärde om max 500 elever per skolpsykolog och minst en skolkurator per 300 elever bör införas.
     
  • En extra satsning på 24 miljoner kronor för att stärka elevhälsan i stadens skolor (utöver en grundschablonhöjning på 85,9 miljoner kronor mer än i nuvarande budget.)
     
  • Alla skolor genomför ett obligatoriskt extra hälsosamtal under högstadiet med samtliga elever. Det med anledning av pandemin. För att den psykiska ohälsan inte ska växa över tid behöver elevhälsan inventera hur stort problemet är i Stockholms stads skolor och därigenom kunna sätta in nödvändiga åtgärder.  Staden bör också pröva att införa ett screeningprogram för psykisk hälsa för elever utifrån socioekonomiska variabler.

Stockholmsenkäten 2020: https://start.stockholm/om-stockholms-stad/utredningar-statistik-och-fakta/undersokningar/rapport-om-ungdomars-levnadsvanor/

BRIS årsrapport 2020: https://www.bris.se/globalassets/pdf/rapporter/bris_ar_2020_webb_low.pdf

Presskontakt: Tomas Gustavsson, tomas.gustavsson@stockholm.se, 076-122 91 99

Prenumerera

Dokument & länkar