Första spadtag för ny förskola i Hökarängen

Den 13 december 2017 tas första spadtag för den nya förskolan på Lingvägen i Hökarängen. Förskolan byggs för 6 avdelningar med totalt 120 barn i en välplanerad inomhusmiljö med pedagogiska och rofyllda rum. Utemiljön ger barnen plats för utmanande och lärande lek.

Inflyttning planeras till årsskiftet år 2018/2019. Investeringen uppgår till 44 miljoner kronor.

 Här får vi en ny, fin förskola som på sikt ersätter de tillfälliga förskolelokalerna i området. Den nya förskolan byggs med rum och lekytor väl anpassade för barnens lek och lärande som är så otroligt viktigt, säger skolborgarrådet Olle Burell (S).

Hökarängen byggdes ut under 1940-talet där en mer varierad stadsplanestruktur eftersträvades. Det har tidigare funnits en förskola på södra sidan om Lingvägen, men byggnaden från 1980-talet revs efter en brand och sedan dess placerades tillfälliga förskolelokaler på samma plats.

Ansvarig för byggandet av den nya förskolan är stadens skolfastighetsbolag SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB) som är en av Sveriges största fastighetsägare med sina 600 förskolor och skolor runt om i Stockholms stad.

Spadtaget sker onsdagen den 13 december kl. 11:00 vid Lingvägen 191. Olle Burell, SISAB, personal och förskolebarn medverkar.

Presskontakt: Tomas Gustavsson, tomas.gustavsson@stockholm.se, 076-122 91 99

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera