Hedvig Eleonora skola renoveras och byggs ut

Utbildningsnämnden beslutar den 23 augusti 2018 att renovera och bygga ut Hedvig Eleonora skola på Östermalm. Skolan har idag 468 elever i årskurserna F-6. Med detta projekt kommer 564 elever kunna gå i skolan. Det innebär att ytterligare 96 elever får möjlighet att gå i Hedvig Eleonora skola.

Projektet kommer att genomföras läsåret 2019/2020. Hela om- och tillbyggnaden av Hedvig Eleonora skola planeras vara klar inför höstterminen år 2020. Investeringen uppgår till 116 miljoner kronor.

- En älskad och framgångsrik skolverksamhet kommer nu få ännu bättre lokaler, vilket både eleverna och våra medarbetare är väl värda, säger skolborgarrådet Olle Burell (S).

Skolans befintliga kök och matsal kommer att rivas och ersättas med en ny byggnad för att få en mer funktionell lösning. I skolans befintliga lokaler kommer samtliga ytskikt att renoveras, väggarna målas om, undertaken bytas och ny belysning installeras.

Både luftkvalitet och ljudmiljö kommer att förbättras. Ny ventilation installeras för att klara ökade luftflöden med cirka 50 %. Bulleråtgärder görs både inne i skolan och ute på skolgården, exempelvis byts asfalten ut mot mjukare underlag och vinklade glasskärmar på fotbollsplanen förses med ljudabsorbenter. Även tillgänglighetsanpassningar kommer att göras inne och ute.

- I en stad som Stockholm gäller det att ta vara på varje kvadratmeter skolgård på ett intelligent sätt och här ser vi också till att skapa en mer behaglig ljudmiljö, säger skolborgarrådet Olle Burell (S).

Det kulturhistoriska värdet för fastigheten har av Stockholms stadsmuseum klassificerats som kategori blå, vilket är den högsta av kategorierna. Det innebär att skolan är särskilt värdefull ur kulturhistoriskt perspektiv.

Projektet genomförs av stadens skolfastighetsbolag SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB) som är en av Sveriges största fastighetsägare med sina 600 förskolor och skolor runt om i Stockholms stad.

Presskontakt: Yasmin Hussein 076-122 92 33

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera

Media

Media