Karin Wanngård (s): ”Bra med byggpakt för Stockholm”

Socialdemokraternas ekonomiskpolitiska talesperson Magdalena Andersson föreslår idag en byggpakt för att bekämpa bostadsbristen. Byggpakten ska samla aktörer från byggindustrin, bostadsbolagen, kommuner, stat och de politiska partierna för att öka takten i byggandet. Karin Wanngård, oppositionsborgarråd (s), Stockholm välkomnar initiativet.

– Bristen på bostäder är ett stort problem i Stockholm. Det byggs alldeles för lite samtidigt som vi blir allt fler stockholmare. Det är skadligt för Stockholms tillväxt och kan på sikt göra att företag väljer bort Stockholm. Samtidigt vet vi att många, framförallt unga, har oerhört svårt att få tag i en bostad. Ofta bor man i andra eller tredjehand, och tvingas flytta runt mellan olika kortidskontrakt.

– Vi måste höja ambitionsnivån i byggandet och byggpakten är en viktig pusselbit för att göra det. Stadshusmoderaterna har styrt i snart två mandatperioder och vi har sett få eller inga initiativ från deras sida att ta tag i problemet, det är ett kraftigt underbetyg. Vi vill fördubbla takten i byggandet i hela länet. 

För mer information kontakta Ömer Oguz: 076-122 92 34 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar