Kemikaliesmarta förskolor i Stockholms stad

IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort en pilotstudie om kemikaliesmarta åtgärder i en av stadens nybyggda förskolor, förskolan Hovet i Liljeholmen. Studien visar att farliga kemikalier finns i ytterst låga halter i den nybyggda förskolan. Ett bevis på att stadens arbete med att ställa miljökrav med avseende på farliga kemikalier har gett effekt.

- Barnen i våra förskolor ska självklart ha en giftfri miljö i både förskolan och dess närområde. Det är mycket glädjande att stadens arbete med kemikaliesmarta förskolor ger så tydliga resultat, säger skolborgarrådet Olle Burell (S).

Förskolan Hovet har 140 elever och invigdes i maj 2016. Stockholms stads skolfastighetsbolag SISAB äger och förvaltar byggnaden och genomförde byggprojektet. Förskolan byggdes med SISAB:s vägledning för kemikaliesmart förskola genom miljöstyrningsrutiner som innefattar kemikaliekrav på byggprodukter.

Mätresultaten från studien har jämförts med andra nationella och internationella studier i förskolemiljö. Halterna av föroreningar i proverna från den undersökta förskolan var i samma storleksordning, lägre, eller till och med mycket lägre, än motsvarande halter från tidigare studier av förskolor och skolor.

I studien konstateras att den viktigaste slutsatsen är att de tillståndspliktiga ftalaterna förekommer i ytterst låga halter i denna förskola vilket visar att SISAB:s arbete med att ställa miljökrav avseende farliga kemikalier har gett effekt.

Socialdemokraternas pressjour: 076-122 92 35

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera

Media

Media