Klart för skola, äldreboende och idrott i Hagastaden

Report this content

Området vid Wenner-Gren Center i Hagastaden har tidigare varit föremål för diskussioner och debatt. Nu går den politiska majoriteten i stadshuset fram med en heltäckande markanvisning för skola, fullstor idrottshall, fotbollsplan, studentbostäder och äldreboende.

I takt med att den nya stadsdelen Hagastaden växer fram ökar också behovet av en rad samhälleliga servicefunktioner. Förslaget som nu läggs fram på exploateringsnämnden tillgodoser behoven för såväl skolplatser, som äldreboende och idrott.

KFUM har tidigare visat intresse för att anlägga en mindre arena med publikkapacitet i området och nu går staden även vidare med arbetet. Stadens exploateringskontor utreder en plats vid Torsplan i nära anslutning till T-bana och andra kommunikationer. Målsättningen är att en tidig markreservation ska ske under våren.

- Vi är väldigt glada över att ha hittat en helhetslösning som ser till att stadsdelen får de servicefunktioner den behöver. När vi bygger en ny stadsdel är det viktigt att vi behåller vår helhetssyn och att stockholmarna får skola, vård och omsorg nära hemmet. Extra roligt är att vi dessutom tar ett stort steg närmare uppförandet av en mindre arena med publikkapacitet i närområdet, säger Stefan Hansson (S) ordförande i exploateringsnämnden

- Det är mycket glädjande att det blir ett nytt och modernt äldreboende på Norrmalm, för det finns ett stort behov av fler äldreboendeplatser i innerstan. Dessutom kommer det här äldreboendet att ligga på en vacker plats vid nationalstadsparken vilket jag hoppas de äldre kommer kunna ha glädje av, säger Clara Lindblom (V), äldreborgarråd.

- På området kring Wenner-gren center ser vi att många samhällsfunktioner behöver lösas, inte minst bra utrymmen för förskole- och skolgårdar. Vi ser också att en större idrottsanläggning vore lämplig i Hagastaden och vi har fått ett fint erbjudande från KFUM som vi hoppas de ska kunna genomföra med stadens hjälp i västra Hagastaden, säger Cecilia Obermüller (MP), talesperson i stadsbyggnadsfrågor.

Förslaget i korthet:

Tomten vid Wenner-Gren Center får en markanvisning för en grund- och gymnasieskola, en tillhörande fullstor idrottshall, en 7-spelsplan för fotboll, studentbostäder samt ett äldreboende.

  • Skola årskurs 6-9 och gymnasium för totalt 1300 elever
  • Förskola 90 platser 
  • Skol- och förskolegård
  • Fullstor idrottshall
  • 7-spels fotbollsplan
  • 90 vård- och omsorgsboenden
  • 300 studentlägenheter

Staden utreder uppförandet av en mindre arena med publikkapacitet vid Torsplan, knappt 1000 meter från den östra tomten och i nära anslutning till den planerade nya tunnelbanestationen.

Bifogade bilder: Idéillustration över den nya markanvisningen samt översiktsbild över tomterna vid WGC (detaljplan 2) och Torsplan (detaljplan 3).

Presskontakt

Stefan Hansson (S): Gabriel Dahlander 076 122 91 86

Clara Lindblom (V): Siri Jonsson Montin 076 122 91 02 

Cecilia Obermüller (MP): Christian Valtersson 076 122 96 25

Prenumerera

Media

Media