Klart med bygge av polishus i Rinkeby

Nu står det klart att det är NCC som kommer att bygga polishuset i Rinkeby. Upphandlingen är klar och tilldelningsbeslut är fattat. Polishuset beräknas stå klart hösten 2019.

Polisens etablering på Järva kommer innebära en förstärkning av säkerheten och tryggheten i området och är ett viktigt led i den fortsatta utvecklingen av stadsdelarna vid Järvafältet. Vidare innebär polisens etablering ett tillskott av arbetsplatser vilket utökar dagbefolkningen och stärker underlaget för Rinkebys näringsliv.

- Det nya polishuset i Rinkeby är efterlängtat och det är väldigt glädjande att vi nu har ett beslut på plats. Det här får en rad positiva effekter för järvaområdet men framförallt ger det fler poliser i ett prioriterat område och en ökad närhet mellan poliser och medborgare, säger Karin Wanngård (S), finansborgarråd.

Bakom bygget av polishuset står Familjebostäder som sedan 2013 samverkat med Polisen Stockholms län om en etablering av en polisstation i bolagets fastighet Kvarnberget 9 vid Rinkeby Centrum. Fastighetsutvecklingsprojektet ligger väl i linje med bolagets uppdrag att medverka till utvecklingen av Rinkeby.

- De boende på Järva vill leva vanliga liv i områden som är trygga, därför är det väldigt bra att polisen i och med bygget av polishuset kommer att vara mer närvarande och synliga i området. Som boende i Rinkeby vet jag också hur otroligt viktigt fler arbetsplatser är för en positiv utveckling av området, säger Ann-Margarethe Livh (V), ordförande i Familjebostäder och demokratiborgarråd.

Fakta om nya polishuset i Rinkeby

Antal arbetsplatser för poliser och polisanställda: 240

Planerad byggstart: Hösten 2017

Beräknas klart: hösten 2019

Byggentreprenör: NCC

Total investeringsutgift: 747 miljoner kronor

Presskontakt Socialdemokraterna: Gabriel Dahlander 076-122 91 86

Presskontakt Vänsterpartiet: Siri Jonsson Montin: 076-122 91 02

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera