Krav från (S): Offentliggör all skolstatistik omedelbart

Report this content

Sedan en tid tillbaka har Skolverket sekretessbelagt svensk skolstatistik. Beslutet grundar sig på en policyändring hos Statistiska centralbyrån (SCB), som slagits fast av Kammarrätten som menar att statistiken inte längre ska vara offentlig eftersom det kan påverka de enskilda skolornas affärsverksamhet. Statistik från tidigare år finns tillgänglig hos Skolverket men inte från läsåret 19/20.  

Därmed är det inte längre möjligt att få ut den statistik som behövs för att göra ett informerat skolval. Det handlar till exempel om information om enskilda skolors resultat, elevsammansättningar eller lärarbehörighet. Stockholms politiska majoritet lovade i juni förra året att Stockholms stad skulle tillgängliggöra statistik för läsåret 19/20 ändå, något man fortfarande inte har gjort.

– Man sätter en hemligstämpel på den information som föräldrar och elever behöver för att göra ett informerat skolval. Vi är mitt inne i ansökningsperioden till grundskolan och gymnasiet och nu ska stockholmarna välja skola trots att de inte har tillgång till all information. Så här kan vi inte ha det. Vi menar att statistiken borde offentliggöras omedelbart så att människor faktiskt kan bilda sig en uppfattning om vad de ska välja. Det säger Kadir Kasirga, oppositionsborgarråd (S).

– Det är såklart en absurd situation vi hamnat i och det är fullständigt orimligt att skattefinansierad verksamhet ska kunna undanhålla saker med hänvisning till affärshemligheter. Sen är det svårt att förstå vad majoriteten håller på med, de lovade förra året att de skulle tillgängliggöra statistik på stadens hemsida, något de fortfarande inte gjort. Det är obegripligt och ett svek mot elever och vårdnadshavare. Säger Kadir Kasirga (S).

Presskontakt: Tomas Gustavsson, tomas.gustavsson@stockholm.se, 076-122 91 99

Prenumerera

Dokument & länkar