Kvarts miljard mer till trygghet i Socialdemokraternas budget

Report this content

Idag presenterade Socialdemokraterna sitt förslag till budget för Stockholms stad 2022. Det förebyggande arbetet för ökad trygghet får en kvarts miljard mer per år i en långsiktig satsning. Partiet vill också att Stockholm ska vara klimatpositivt redan 2035, en skärpning från dagens mål. Socialdemokraterna vill lägga ned Bromma flygplats och påbörja planeringen av Bromma parkstad, ett arbete som den moderatledda majoriteten stoppat. Budgetförslaget innehåller också en större satsning för en likvärdig skola i hela Stockholm. En skattehöjning på 10 öre föreslås, pengar som går direkt till skolan.

– Den moderatledda majoriteten har fullständigt misslyckats med tryggheten. Allt fler barn och unga dras in i kriminalitet samtidigt som den politiska ledningen står handfallen. Andra regioner har lyckats vända utvecklingen men i Stockholm går det åt fel håll. Polisen är tydlig med att det förebyggande arbetet är kommunens ansvar men istället har mandatperioden präglats av nedskärningar på skola, fältassistenter och fritidsverksamhet. Det säger Karin Wanngård (S), oppositionsborgarråd i en kommentar.

– Att bryta den växande otryggheten kräver tydliga mål, ordentliga resurser och att vi lyssnar på stadens egna experter. De som jobbar med barn och unga i riskzonen måste få förutsättningar att genomföra de insatser som ger bäst effekt i respektive stadsdel. Därför föreslår vi en kvarts miljard per år under åtta år till brottsprevention varav huvudparten ska gå till stadsdelarna. Ingen ung ska rekryteras in i kriminalitet.

– Stockholm har varit en föregångsstad när det gäller klimatarbete men tappar nu fart, det är tydligt att majoriteten inte kommer överens i för klimatet viktiga frågor. Vi måste höja ambitionerna. Därför sätter vi målet och redovisar konkreta förslag för att Stockholm ska vara klimatpositivt redan 2035. En del i detta är att lägga ned Bromma flygplats och istället bygga bostäder, där har majoriteten vägrat ta några som helst initiativ. Stockholm behöver snarast lämna besked att flygplatsen bör läggas ned och påbörja planeringen av Bromma parkstad och 30 000 nya bostäder.

– Skolan och förskolan har fått för lite pengar under det borgerliga styret, Moderaterna valde direkt att sänka skatten framför att investera i stadens barn och unga. Resultatet ser vi nu i form av ökade klyftor. Stockholm kan bättre, det är ingen naturlag att spara på skolan. Vi vill vända utvecklingen genom satsningar på fler pedagoger, mer resurser till barn med särskilda behov, tidigt lärande samt ökad trygghet i skolan.  Totalt lägger vi nära en halv miljard mer på skolan än vad majoriteten gör. Avslutar Karin Wanngård.

Presskontakt: Yasmin Hussein 076-122 92 33