Nu måste Stockholm komma igång med snabbtestning på alla äldreboenden

Report this content

Socialdemokraterna i Stockholm kräver idag att Stockholms stad tillsammans med Region Stockholm planerar för att omedelbart komma igång med snabbtestning av covid-19 på stadens alla äldreboenden. Innan man går på ett arbetspass på ett äldreboende ska man testas, annars kommer smitta fortsätta att komma in på boendena. Regeringen har meddelat att de avsätter 1,4 miljarder kronor till snabbtester för att möta behovet av storskalig testning för covid-19.

Det innebär att staten medfinansierar de tester som regionerna utför i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Regeringen avsätter även 100 miljoner kronor för att ge regioner och kommuner fortsatt möjlighet att söka ersättning för merkostnader som uppstår för skyndsamma transporter med anledning av covid-19.

– Vi har sett att det varit en överdödlighet över rikssnittet på Stockholms äldreboenden. En viktig del i att bekämpa pandemin ligger i att testa och spåra, och framförallt att rulla ut vaccineringen så snabbt och brett som möjligt. Nu finns det statliga pengar att söka och vi kan inte förlora någon tid. Det säger Karin Wanngård (S), oppositionsborgarråd i Stockholm.

– Jag förutsätter att det finns en planering för hur staden kan bidra till Regionens arbete med att omedelbart komma igång med snabbtester på våra äldreboenden. Vi kan inte ha en situation som i våras där viktiga beslut dröjde, och där äldreomsorgen drabbades hårt. Det vi vill se är en tydlig plan för snabbtesterna, så att arbetet snabbt går igång och vi kan stoppa att smittan får fäste på äldreboenden under det som riskerar vara en tredje våg under februari, mars och april. Staden måste ha som mål att genomföra snabbtester på alla stadens äldreboenden senast den 8 februari, avslutar Karin Wanngård. 

Presskontakt: Ömer Oguz 076-122 92 34

Prenumerera