Ny grundskola byggs vid Sveaplan

Utbildningsnämnden tar den 23 augusti 2018 ett inriktningsbeslut om att bygga en ny grundskola vid Sveaplan på Norrmalm. Skolan kommer att rymma 840 elever i årskurserna F-6.

Skolan beräknas stå klar för verksamhetsstart tidigast hösten 2022. Investeringen uppgår till ca 320 miljoner kronor.

- Vår grundskola vid Sveaplan kommer att bli en av Sveriges vackraste och är ett välkommet tillskott i norra innerstaden där fler och fler elever söker sig till Stockholms stads kommunala utbildningsverksamhet som har mycket gott rykte, säger skolborgarrådet Olle Burell (S).

Den nya skolan kommer att inrymmas i en befintlig byggnad vid Nationalstadsparken som byggs om och byggs till. Det befintliga huset uppfördes ursprungligen som flickskola och är klassad som högsta bevarandevärde (blå) enligt Stockholms Stadsmuseum och anses vara en av landets främsta representanter för den tidiga funktionalistiska arkitekturen. Länsstyrelsen arbetar för närvarande för att byggnadsminnesförklara byggnaden.

Tillbyggnationen görs med hänsyn till Nationalstadsparken och begränsas enligt förslaget till en utbyggnad på fastighetens södra sida.

Fastigheten möjliggör en relativt stor skolgård med direkt närhet till mer grönytor vilket ger ytterligare ett mervärde för skolverksamheten.

Projektet genomförs av stadens skolfastighetsbolag SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB) som är en av Sveriges största fastighetsägare med sina 600 förskolor och skolor runt om i Stockholms stad.

Presskontakt: Yasmin Hussein 076-122 92 33

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera

Media

Media