Ny rapport: Stockholm missar bostadsmålen

Exploateringsnämnden i Stockholms stad kommer idag, den 13 juni, behandla 2018 års revisionsrapport. Granskningen slår fast att nästan inga årsmål uppfyllts för antalet markanvisade bostäder och antalet påbörjade bostäder. Detta trots att prognosen i september 2018 var att samtliga årsmål skulle uppnås.

Stadsrevisionen skriver följande. ”Under 2018 har nästan samtliga årsmål inte uppfyllts för olika markanvisningsmål som nämnden har haft. Även årsmålen för olika indikatorer avseende antal påbörjade bostäder uppnås inte.”

- Vi ser nu svart på vitt vilka konsekvenser det får när nejsägarkoalitionen väljer att stoppa bygge efter bygge. Det är uppenbarligen viktigare att hålla ihop majoriteten än att bygga för ett växande Stockholm. En djupt ansvarslös politik som kommer bli förödande för stadens bostadsförsörjning, säger oppositionsborgarrådet Emilia Bjuggren (S).

Det står klart att bostadsbyggandet minskade under den senare delen av året 2018. Sett till markanvisningarna under november och december år 2018, då den nya majoriteten hade full rådighet över dagordningen i nämnderna, släpptes det bara igenom 1 021 bostäder. Detta ska jämföras med 4 147 bostäder år 2017 och 2 759 bostäder år 2016.

Revisionsrapporten finns i sin helhet här: https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1967773

Presskontakt: Yasmin Hussein 076-122 92 33

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera

Media

Media