Nyhet från kommande budget: Stockholms stad inrättar trygghetskommission och satsar 200 miljoner på fysisk trygghet

Stockholms stads budget för 2018 innehåller stora satsningar för trygghetsskapande åtgärder. En trygghetskommission inrättas, underställd finansborgarrådet. 200 miljoner kronor avsätts också till fysiska investeringar. Det förebyggande arbetet fortsätter och förstärks, fortsatta förstärkningar sker också kring stadens arbete med att få personer att lämna kriminella miljöer. 

- Det är mycket allvarligt att folk känner sig otrygga i sin stad. Vi har sett ökad gängkriminalitet, med skjutningar och narkotikahandel. När gängkriminella beväpnar sig och drabbar samman i våldsamma uppgörelser finns inga alternativ,  de ska lagföras och låsas in. Polisen måste rustas för den uppgiften och ansvaret för det åligger staten. Men staden ska göra sin del, genom investeringar i fysisk trygghet och förebyggande arbete. Som kommun har vi också en viktig uppgift att stödja polisen, genom förebyggande arbete och att se till att de som vill lämna kriminella miljöer har möjlighet att göra det. Det säger Karin Wanngård (S), finansborgarråd i en kommentar.

- Vi ska avsätta rejäla resurser för att bekämpa kriminalitet här och nu, men vi ska också bygga ett samhälle som håller ihop, där kriminalitetens grogrund krymper steg för steg. Polisen måste få de verktyg och resurser som behövs för att komma åt våldet. Staden, näringslivet och föreningslivet måste också jobba förebyggande och långsiktigt. Alla som bor i vår stad har rätt att känna sig trygga.

Bifogat: satsningar på trygghet i budget 2018

Presskontakt: Ömer Oguz 076-122 92 34

Taggar:

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.