Nytt S-förslag: Inrätta pop-up ateljéer i Stockholms tomma lokaler

Report this content

Efterfrågan på ateljéer ökar i Stockholm. Under många år har utbyggnaden av ändamålsanpassade ateljéer sackat efter i takt med att staden växer. Bristen på ateljéer gör det svårt för konstnärer att verka i Stockholm. Socialdemokraterna kräver därför att möjligheten till att inrätta pop-up ateljéer runt om i staden utreds. Det handlar om ateljéer som hyrs i tomställda lokaler av staden eller av privata värdar med tvåårskontrakt.

- Bristen på ateljéer i Stockholm gör att många konstnärer, särskilt unga och nyexaminerade, väljer att etablera sig någon annanstans. Samtidigt står fler lokaler idag tomma i staden som konsekvens av pandemin. Parallellt så finns det lokaler i stadens regi som exempelvis gamla Tensta gymnasium som absolut kan passa för uthyrning. Vi vill därför utreda möjligheten att inrätta pop-up ateljéer genom att hyra lämpliga lokaler för ateljéverksamhet på tvåårskontrakt, säger Emilia Bjuggren (S), oppositionsborgarråd i en kommentar.

- Väntetiden till stadens ateljékö är idag minst 10-30 år. Det här är en eftersatt kulturell infrastruktur och i väntan på att fler ateljéer tillförs till staden går det att lösa frågan temporärt genom pop-up ateljéer. Det skulle möjliggöra för fler konstnärer att vara verksamma i staden och göra Stockholm till en mer levande kulturstad. 

Presskontakt: Yasmin Hussein 076-122 92 33

Prenumerera

Media

Media