Nytt värmeverk i Lövsta ger klimatvinst och fler bostäder

Report this content

Ett avtal mellan Stockholms stad och Stockholm Exergi gör att planerna på ett kraftvärmeverk i Lövsta kan bli verklighet. Den nya anläggningen ska trygga tillgången till hållbar fjärrvärme som helt baseras på förnybar eller återvunnen energi. Dessutom kommer kraftvärmeverket i Hässelby strand ersättas med bostäder.

Stockholms stads exploateringsnämnd beslutade den 19 april om ett markanvisningsavtal med fjärrvärmebolaget Stockholm Exergi. Avtalet gör det möjligt för Stockholms stad och bolaget att gå vidare med planerna på ett kraftvärmeverk i Lövsta, nordväst om Hässelby. Ett kraftvärmeverk som producerar både fjärrvärme och el. Fullt utbyggd kommer den nya nya kraftvärmeanläggningen att kunna försörja över 200 000 lägenheter med värme och generera el som motsvarar över 125 000 elbilars årsbehov.

I planerna ingår att bygga en fjärrvärmeledning som kan driva värmeenergin från den nya anläggningen in till hela Stockholm. Det nya verket i Lövsta kommer därigenom att skapa förutsättningar för en fortsatt och långsiktigt hållbar utveckling av hela fjärrvärmesystemet. Utfasningen av kolet i Värtan blir på så vis möjlig.

- Det här är ett stort kliv på vägen till ett Stockholm som värms utan fossila bränslen. Det här gör vi att vi också kan fasa ut kolanvändningen i staden, säger Karin Wanngård (S) finansborgarråd.

Planerna på ett kraftvärmeverk i Lövsta har funnits i mer än tio år. Lövsta är ett gammalt deponiområde där det idag ligger en återvinningscentral. Återvinningscentralen planeras att flyttas, men kommer att finnas kvar i området.

- Lövsta är den lämpligaste platsen för ett nytt kraftvärmeverk. Vi har utrett många andra placeringar, men ingen har de möjligheter för Stockholm som Lövsta ger. Nu kan vi ta ytterligare ett stort steg mot ett hållbart och robust energisystem genom att realisera målet att värma Stockholm med enbart återvunnen eller förnybar energi, säger Anders Egelrud, vd på Stockholm Exergi.

Sedan tidigare finns det planer på att skapa ett naturreservat i området. Enligt planerna ska ett naturreservat samsas med det nya kraftvärmeverket.

- Vi är väl medvetna om planerna på ett naturreservat och det ställer naturligtvis krav på hur vi agerar och bygger i området. Men vi ser gärna orörda grönytor kring vår anläggning och det intresset sammanfaller med reservatmålen, säger Anders Egelrud.

Ett nytt kraftvärmeverk i Lövsta gör det också möjligt att ersätta det nuvarande Hässelbyverket med bostäder där verket ligger idag och i angränsande områden. Hässelbyverket, som byggdes på 1950-talet, är i stort renoveringsbehov och skulle inte ensamt räcka till för den utveckling av fjärrvärmesystemet som pågår.

- Med en ny anläggning i Lövsta kan det istället byggas många välbehövliga bostäder i Hässelby, nära tunnelbanan och precis intill Mälaren. Det här är positivt både för stadsutvecklingen av Stockholm och för klimatet, säger Karin Wanngård (S) finansborgarråd.

Presskontakt:

Anders Egelrud: P O Hedman, 020 30 20 40

Karin Wanngård: Yasmin Hussein, 076 122 92 33

Prenumerera

Media

Media