Över 30 000 bostäder har markanvisats under mandatperioden

Report this content

I och med torsdagens exploateringsnämnd nåddes en ny milstolpe för Stockholms bostadsbyggande. Över 30 000 bostäder har markanvisats under mandatperioden.

Nästan 18 000 (60 procent) av de markanvisade bostäderna har varit hyresrätter. Bara hittills under 2018 har 2450 bostäder anvisats mark, varav 1800 hyresrätter.

- Vi har fått igång byggandet i Stockholm ordentligt. Bara förra året sattes spaden i jorden för 7 500 nya bostäder. Under 2018 ser vi att antalet påbörjade hyresrätter skjuter i höjden och går om påbörjade bostadsrätter. Det ligger i tydlig linje med vår politik för ett ökat byggande generellt, och hyresrätter i synnerhet, säger Stefan Hansson (S) ordförande i exploateringsnämnden.

- Det höga tempot i markanvisningarna är viktigt för att Stockholms ska fortsätta ha en hög byggtakt. Särskilt viktigt är det att det byggs fler hyresrätter i Stockholm, säger Stefan Hansson (S) ordförande i exploateringsnämnden

Bifogad bild: Antalet markanvisningar mellan 2006 och 2017.  

Presskontakt: Yasmin Hussein 076-122 92 33

Prenumerera

Media

Media