S: ”Stoppa utförsäljningen av Brännkyrkahallen”

Report this content

 Den moderatledda majoriteten i Stockholm vill sälja den kommunala idrottsanläggningen Brännkyrkahallen till ett privat bolag. Beslutet ska klubbas på exploateringsnämnden torsdag den 17 juni. Brännkyrkahallen är sedan lång tid en viktig anläggning för en rad idrottsföreningar i Stockholm. Midsommarkransens gymnasium har också en idrottsinriktning som bedriver undervisning i hallen. Socialdemokraterna i Stockholm kräver att majoriteten stoppar utförsäljningen av Brännkyrkahallen och att staden istället rustar upp hallen och fortsätter att hyra ut den till självkostnadspris. Privatiseras hallen kan tillgängligheten för idrottande barn och unga försämras samtidigt som stadens kostnader ökar, menar Socialdemokraterna. 

– Bristen på halltider i Stockholm är redan idag akut. Att i det läget privatisera idrottshallar är oacceptabelt. Moderaternas strategi att sälja ut stadens tillgångar för att finansiera skattesänkningar drabbar nu idrottsföreningarna och idrottande barn och unga. Det säger Emilia Bjuggren (S), oppositionsborgarråd i en kommentar.

– Kortsiktigheten i det här förslaget är häpnadsväckande.  En privatisering innebär att staden tvingas hyra hallen till marknadspris vilket innebär ökade kostnader för kommunen. Det blir dyrare samtidigt som tillgängligheten för idrottsföreningarna riskerar att försämras. Det är därför viktigt att förslaget stoppas och att Brännkyrkahallen förblir i kommunal regi.

Bakgrund:

Brännkyrkahallen i Midsommarkransen stod klar år 1964 och är cirka 6 700 kvm stor. Den har två hallar för bollsport och gymnastik, kampsportshallar, skytteklubb och bowling. Brännkyrkahallen är inte bara viktig för idrottsföreningarna utan också för Midsommarkransens gymnasium som har en idrottsinriktning. Idag ägs hallen av Stockholms stad och idrottsförvaltningen hyr hallen av fastighetskontoret till självkostnadshyra.

Förslaget att sälja Brännkyrkahallen finns att läsa här: http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=2007086

Presskontakt: Tomas Gustavsson, tomas.gustavsson@stockholm.se, 076-122 91 99

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar